Giải quyết khi nguyên đơn trong tranh chấp trọng tài thương mại chết

Giải quyết khi nguyên đơn trong tranh chấp trọng tài thương mại chết sẽ được giải quyết theo quy trình cụ thể trong Luật Trọng tài Thương mại 2010. Nhưng để hiểu sâu hơn về tình huống này được giải quyết như thế nào thì bài viết của chúng tôi sau đây sẽ cung cấp quý khách biết thêm những quy định và thông tin có liên quan. Xin mời Quý bạn đọc cùng theo dõi.

Giải quyết khi nguyên đơn trong tranh chấp trọng tài thương mại chết

Giải quyết khi nguyên đơn trong tranh chấp trọng tài thương mại chết

Điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại

Các hình thức trọng tài

Có 2 hình thức để giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại được quy định cụ thể tại khoản 6 và khoản 7 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010 đó là:

 • Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của Luật này và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó.
 • Trọng tài vụ việc là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này và trình tự, thủ tục do các bên thỏa thuận.

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài

Căn cứ theo Điều 5 Luật Trọng tài Thương mại 2010 thì có ba điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, cụ thể như sau:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Nguyên đơn trong tranh chấp trọng tài thương mại chết thì xử lý như thế nào?

Đối với trường hợp nguyên đơn là cá nhân trong tranh chấp Trọng tài Thương mại đã chết thì theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 59 Luật Trọng tài Thương mại 2010 đã đề cập sau đây:

Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế

Theo đó, nếu như nguyên đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế thì vụ tranh chấp đó sẽ được đình chỉ giải quyết. Nếu trường hợp có thừa kế thì thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực và sẽ tiếp tục giải quyết đối với nguyên đơn là cá nhân trong việc tranh chấp đó theo khoản 2 Điều 5 Luật Trọng tài Thương mại 2010

Xử lý tranh chấp trọng tài thương mại khi nguyên đơn chết

Xử lý tranh chấp trọng tài thương mại khi nguyên đơn chết

>>> Tham khảo thêm: Nếu nguyên đơn chết thì vụ án có bị đình chỉ hay không?

Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Về vấn đề giải quyết tranh chấp bằng Trung tâm trọng tài thì thời hiệu áp dụng trong việc khởi kiện giải quyết tranh chấp này được quy định tại Điều 33 Luật Trọng tài Thương mại 2010 như sau:

Trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích bị xâm phạm.

Do đó, 02 năm chính là thời hiệu để đương sự có thể khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại ngay khi biết quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm.

Tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Hướng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Hướng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại, Tranh chấp kinh doanh thương mại
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp giữa các bên được giải quyết bằng Trọng tài
 • Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại
 • Tư vấn thời hạn giải quyết vụ việc tranh chấp bằng Trọng tài thương mại
 • Tư vấn trường hợp nguyên đơn chết trong tranh chấp Trọng tài thương mại

>>> Xem thêm về: Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài

Tóm lại, việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại đối với nguyên đơn đã chết sẽ còn tùy thuộc vào một số điều kiện theo Luật Trọng tài Thương mại quy định mà sẽ quyết định việc giải quyết đó nên tiếp tục hay đình chỉ còn phụ thuộc vào điều kiện đó. Bài viết trên do Luật L24H cung cấp và giúp quý khách làm rõ được những vướng mắc cho vấn đề này. Nếu quý khách muốn tư vấn Giải quyết tranh chấp dân sự hay sử dụng dịch vụ luật sư doanh nghiệp tư vấn các vấn đề trên có thể liên hệ qua HOTLINE 1900633716 để được hỗ trợ nhanh chóng. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (23 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716