Gây tai nạn giao thông cho trẻ em bị xử lý như thế nào?

Gây tai nạn giao thông cho trẻ em bị xử lý như thế nào là một vấn đề nan giải hiện nay. Khi tham gia đường bộ, thực trạng các vụ tai nạn do trẻ em chạy qua đường bất chợt dẫn đến người tham gia giao thông mất kiểm soát gây tai nạn giao thông, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Như vậy, thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi gây tai nạn giao thông cho trẻ em và việc ấy được xử lý như thế nào sẽ được tôi giải đáp ở bài viết dưới đây.

Gây tai nạn giao thông cho trẻ em

Gây tai nạn giao thông cho trẻ em

Trách nhiệm trong tai nạn giao thông

Trách nhiệm dân sự

Trước hết căn cứ vào phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định như sau:

 • Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
 • Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp, người điều khiển xe gây tai nạn cho trẻ em thì việc gây tai nạn giao thông do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, cụ thể việc bồi thường sẽ như sau:

 • Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.
 • Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

Lưu ý: Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;
 • Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, nếu chủ sở hữu xe hoặc người chiếm hữu gây tai nạn sẽ phải căn cứ vào những phân tích trên mà bồi thường cho trẻ em. Nhưng trái lại trẻ em tự qua đường dẫn đến người điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn thì bên phía gia đình trẻ em phải bồi thường thiệt hại cho người đó

Cơ sở pháp lý: Điều 584, Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015

>>> Xem thêm: Luật đền bù trong tai nạn giao thông

Trách nhiệm hình sự

Theo quy định, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thì bị sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự sau đây:

 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;
 • Phạt tù từ 03 năm đến 10 năm;
 • Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm;
 • Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả làm chết 03 người trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm;

>>>Xem thêm: Người dưới 16 tuổi lái xe gây tai nạn chết người ai chịu trách nhiệm

Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Cơ sở pháp lý: Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Quy định pháp luật gây tai nạn giao thông cho trẻ em

Gây tai nạn giao thông sẽ bị xử lý như thế nào?

Cụ thể tại Điều 260 ở Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định như sau:

Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 • Làm chết người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

 • Không có giấy phép lái xe theo quy định;
 • Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;
 • Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
 • Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
 • Làm chết 02 người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

 • Làm chết 03 người trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điều thuộc trường hợp bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Đặc biệt, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, nếu có gây tai nạn giao thông đối với trẻ em trong trường hợp làm chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì sẽ bị chịu khung hình phạt là bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Cơ sở pháp lý: Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Quy định pháp luật gây tai nạn giao thông

Quy định pháp luật gây tai nạn giao thông

>>> Xem thêm: Khung hình phạt gây tai nạn giao thông chết người

Bồi thường do gây tai nạn giao thông cho trẻ em

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

 • Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường
 • Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trong đó, thiệt hại do gây tai nạn cho trẻ em trong trường hợp việc gây tai nạn giao thông từ lỗi do người điều khiển chứ không phải lỗi thuộc về trẻ em, được xác định là thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại như sau:

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Trong trường hợp, trẻ em bị thiệt mạng do tai nạn giao thông thì được xác định là thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm như sau:

 • Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định như trên;
 • Chi phí hợp lý cho việc mai táng;
 • Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

Lưu ý: Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Cơ sở pháp lý: khoản 1, khoản 3 Điều 584, Điều 590, Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015

Trẻ em bất ngờ chạy qua đường dẫn đến tai nạn giao thông, ai chịu trách nhiệm?

Việc bất ngờ chạy qua đường sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1 là lỗi do trẻ em:

Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định rằng người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại. Khi đó, việc trẻ em bất ngờ chạy qua đường làm cho chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ không kiểm sát được dẫn đến tai nạn giao thông. Có thể nói đây là trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết hoặc do lỗi cố ý của người bị thiệt hại. Vì thế, bên phía gia đình trẻ em phải có trách nhiệm bồi thường ngược lại đối với người điều khiển phương tiện giao thông đó trong trường hợp người đó bị xâm phạm đến sức khoẻ và tính mạng

Trường hợp 2 là lỗi do người lái xe:

 • Có thể vì người lái xe vượt quá tốc độ của mình nên không kiểm sát được nguồn nguy hiểm cao độ khi trẻ em bất ngờ chạy qua đường dẫn đến việc gây tai nạn giao thông. Theo quy định tại Bộ luật Hình sự thì người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ; gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây; thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
 • Tuy nhiên, nếu may mắn hơn thì phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông. Ngoài ra, phải bồi thường thiệt hại đối với trẻ em về thiệt hại về sức khoẻ như chi phí khám chữa bệnh, chi phí thuốc thang, bồi dưỡng sức khỏe,… Còn nếu không may, đứa bé không thể qua khỏi sau cú va chạm đó thì người vi phạm phải bồi thường về thiệt hại về tính mạng như nội dung nêu trên.

Trong trường hợp này, người lái xe phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho bên phía trẻ em. Bên cạnh đó, phải chịu phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự nếu có

Cơ sở pháp lý: Điều 584, Điều 590, Điều 591 khoản 3 Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015; khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017; điểm a khoản 7 Điều 5, điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Trẻ em bất ngờ chạy qua đường dẫn đến tai nạn giao thông

Trẻ em bất ngờ chạy qua đường dẫn đến tai nạn giao thông

Tư vấn về gây tai nạn giao thông cho trẻ em.

 • Tư vấn về xác định tội danh, hình phạt, trách nhiệm bồi thường thiệt hại cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng xử phạt hành chính hành vi gây tai nạn giao thông cho trẻ em;
 • Tư vấn quy trình tố giác hành vi gây ra tai nạn giao thông cho trẻ em;
 • Hỗ trợ thu thập tài liệu, chứng cứ có lợi;
 • Soạn thảo các văn bản, tài liệu kiến nghị, khiếu nại kịp thời trong các giai đoạn tố tụng;
 • Trình bày, trao đổi sự việc và cùng tìm hướng giải quyết để giảm thiểu tối đa những bất lợi của thân chủ vào thời điểm hiện tại và tương lai;
 • Trực tiếp tham gia tranh tụng tài Tòa để bào chữa tội gây tai nạn giao thông dẫn đến trẻ em bị thiệt mạng.

Gây tai nạn giao thông là một trong những vấn đề xảy ra thường xuyên, đặc biệt là ở trẻ em. Vì vậy để an toàn giao thông, người lái xe nên tìm hiểu các biện pháp phòng tránh cũng như trẻ em nên cần được học cách đi đường bộ đúng cách. Luật L24H của chúng tôi luôn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tư vấn luật giao thông đường bộ, nếu có thắc mắc thì xin liên lạc qua số HOTLINE 1900.633.716 để được phản hồi nhanh nhất.

Scores: 5 (32 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716