Đưa hối lộ nhưng chủ động khai báo trước khi bị pháp giác có đi tù?

Đưa hối lộ nhưng chủ động khai báo trước khi bị phát giác là hành vi khai báo giúp đỡ cơ quan công an điều tra của người đưa hối lộ trước khi bị người khác tố giác, phát hiện. Đó có thể là trường hợp bị ép buộc đưa hối lộ hoặc không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác. Vậy khi đó người đưa hối lộ có đi tù hay không, hãy cùng Luật L24H tìm hiểu thêm qua bài viết dưới đây.

Đưa hối lộ nhưng chủ động khai báo trước khi bị phát hiện

Đưa hối lộ nhưng chủ động khai báo trước khi bị phát hiện

Tội đưa hối lộ là gì ?

Đưa hối lộ được hiểu là hành vi đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác (của hối lộ) dưới bất kỳ hình thức nào cho người có chức vụ, quyền hạn để họ làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Chủ động khai báo trước khi bị phát giác đưa hối lộ có đi tù

Thế nào là chủ động khai báo trước khi bị phát giác

Căn cứ Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP quy định như sau:

“Chủ động khai báo trước khi bị phát giác” quy định tại khoản 7 Điều 364 và khoản 6 Điều 365 của Bộ luật Hình sự là trường hợp hành vi phạm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ chưa bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, chưa bị ai tố giác nhưng người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ đã tự khai báo toàn bộ sự việc đưa hối lộ, môi giới hối lộ mà mình thực hiện.

Chủ động khai báo trước khi bị phát giác có bị truy cứu hình sự

 Khoản 7, Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về việc chủ động khai báo khi bị phát giác có bị truy cứu hình sự:

 • Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
 • Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Trách nhiệm hình sự đối với tội đưa hối lộ

Trách nhiệm hình sự đối với tội đưa hối lộ

Trách nhiệm hình sự đối với tội đưa hối lộ

Cấu thành tội phạm

Mặt khách quan

 • Người phạm tội thực hiện dưới hình thức đã đưa hoặc sẽ đưa trực tiếp hoặc qua trung gian cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ
 • Hậu quả của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội nhận hối lộ. Tội phạm hoàn thành khi thỏa mãn điều kiện lợi ích tối thiểu mà người đưa hối lộ đưa cho người nhận hối lộ được theo quy định tại Khoản 1 Điều 364 Bộ luật Hình sự

Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý, nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra

Chủ thể

Chủ thể tội phạm là người từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Khách thể

Khách thể của tội phạm là xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị mất uy tín, lòng tin của nhân dân.

 Khung hình phạt

Căn cứ Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội hối lộ có thể bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm với người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, hối lộ bằng cái cách sau đây:

 • Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
 • Lợi ích phi vật chất.

Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có tổ chức;
 • Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
 • Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.

Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị

giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

>>> Đọc thêm: Đưa hối lộ bao nhiêu thì bị truy tố hình sự

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Theo tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như sau:

 • Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
 • Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
 • Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
 • Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
 • Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
 • Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
 • Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;
 • Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
 • Phạm tội do lạc hậu;
 • Người phạm tội là phụ nữ có thai;
 • Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
 • Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
 • Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 • Người phạm tội tự thú;
 • Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
 • Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;
 • Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
 • Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
 • Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

Tư vấn, bào chữa về tội đưa hối lộ

 • Tư vấn và phương pháp giải quyết vụ việc về trách nhiệm hình sự cho thân chủ hiểu rõ
 • Luật sư sẽ là người bào chữa cho bị can, bị cáo và có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật
 • Luật sư sẽ tham gia tranh tụng cho thân chủ để bảo vệ lợi ích của thân chủ tại Tòa
 • Luật sư tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tìm chứng cứ để chứng minh vô tội hoặc giảm nhẹ hình phạt đối với thân chủ
 • Luật sư luôn theo dõi và đồng hành với thân chủ của mình đến khi quyết định của Bản án có hiệu lực pháp luật.

Bào chữa Tội đưa hối lộ

Bào chữa Tội đưa hối lộ

Tội phạm tham nhũng nói chung và tội phạm nhận hối lộ nói riêng là vấn nạn chung của nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời là vấn đề quan trọng của Việt Nam. Khi mà ngày càng có nhiều tội phạm thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình quản lý Nhà nước. Nếu gặp phải trường hợp trên hãy liên hệ với chúng tôi để được dịch vụ Luật sư hình sự tư vấn giải quyết. Còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn hình sự Quý khách hàng có thể liên hệ Luật L24H qua số điện thoại tổng đài 1900.633.716 để được luật sư tư vấn hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.7 (35 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716