Đóng phí bảo hiểm nhân thọ thành nhiều lần có được không?

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ thành nhiều lần có được không là một vấn đề có thể được lý giải thông qua thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Hiện nay, ở thị trường bảo hiểm nhân thọ thì việc một người mua nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rất nhiều. Vì thế, Tôi xin được cung cấp về các kiến thức của bảo hiểm nhân thọ và thời hạn đóng bảo hiểm như thế nào hoặc cá nhân có thể tham gia được bao nhiêu bảo hiểm sẽ được giải đáp dưới đây

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ thành nhiều lần có được không?

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ thành nhiều lần có được không?

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Theo quy định tại Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022, bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện khi tổ chức, cá nhân muốn giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp nhằm bảo vệ tuổi thọ, tính mạng theo hợp đồng bảo hiểm

>>>Xem thêm: Quy định về bảo hiểm tạm thời trong bảo hiểm nhân thọ

Cơ sở pháp lý: khoản 13 Điều 4, khoản 1 Điều 33 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022

Quyền lợi có thể được bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Theo đó, bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với những người sau đây:

 • Bản thân bên mua bảo hiểm;
 • Vợ, chồng, cha, mẹ, con của bên mua bảo hiểm;
 • Anh ruột, chị ruột, em ruột hoặc người khác có quan hệ nuôi dưỡng, cấp dưỡng với bên mua bảo hiểm;
 • Người có quyền lợi về tài chính hoặc quan hệ lao động với bên mua bảo hiểm;
 • Người được bảo hiểm đồng ý bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm mua bảo hiểm sức khỏe cho mình.

Khi đó, tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Cơ sở pháp lý: Điều 34 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022

Thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ không được pháp luật quy định cụ thể mà do các bên trong hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận với nhau.

Tuy nhiên, theo như phương thức đóng phí bảo hiểm được quy định sau đây:

 • Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số kỳ phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày.
 • Các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương chấm dứt thực hiện trong thời hạn 02 năm kể từ ngày bị chấm dứt và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.
 • Trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm và không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm nhóm.

Như vậy, kể từ ngày đến hạn đóng phí cho phép bên mua bảo hiểm có thể chậm nộp phí tối đa 60 ngày

Cơ sở pháp lý: Điều 37 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022

Thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Thời hạn đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Có được đóng phí bảo hiểm nhân thọ nhiều lần không?

Như đã phân tích như trên Khoản 1, điều 35 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định rõ rõ: “Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm”.

Một số câu hỏi liên quan đến bảo hiểm nhân thọ

Một người mua nhiều bảo hiểm nhân thọ có được không?

Theo như quy định:

 • Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp có từ hai hợp đồng bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng phạm vi, đối tượng, thời hạn và sự kiện bảo hiểm mà tổng số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.
 • Trường hợp các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, số tiền bồi thường của mỗi hợp đồng bảo hiểm được tính tương ứng theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các hợp đồng bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản.

Như vậy, pháp luật hiện hành không cấm việc tham gia bảo hiểm nhân thọ nhiều lần

>>>Xem thêm: Các loại hợp đồng bảo hiểm theo luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất năm 2023

Cơ sở pháp lý: Điều 49 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022

Công ty bảo hiểm có được kiện đòi khi khách đóng trễ hạn không?

Áp dụng về quy định phương thức đóng phí tại Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022, trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm và không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm nhóm.

Đồng thời, cũng có quy định về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng như sau:

 • Bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận hoặc sau thời gian gia hạn đóng phí;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, bên mua bảo hiểm không chấp nhận yêu cầu về thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm;
 • Người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm;
 • Bên mua bảo hiểm không đồng ý chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm.

Vì thế, công ty không được khởi kiện khách hàng khi đóng trễ hạn thay vào đó nên thỏa thuận thời hạn đóng cũng như gia hạn thời hạn đóng phí cho khách hàng. Trường hợp họ không đóng phí sau thời gian gia hạn thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Cơ sở pháp lý: Điều 26, khoản 4 Điều 37 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022

Công ty bảo hiểm có được kiện đòi khi khách đóng trễ hạn không?

Công ty bảo hiểm có được kiện đòi khi khách đóng trễ hạn không?

Tư vấn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ

 • Tư vấn những quy định cơ bản khi tham gia bảo hiểm nhân thọ;
 • Rà soát kỹ lưỡng các vấn đề trong hợp đồng trước khi tham gia giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
 • Hướng dẫn soạn thảo, đánh giá hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
 • Hỗ trợ khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng;
 • Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục khởi kiện; thời hiệu khởi kiện và cách giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
 • Thay mặt khách hàng tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ luật sư tranh tụng

Như vậy, có thể tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ tính mạng của mình khi cần thiết. Ngoài ra, Quý khách hàng có thể nhờ sự giúp đỡ của luật sư để được tư vấn và rà soát lại quyền lợi của mình khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Để được hỗ trợ dịch vụ ấy, xin vui lòng HOTLINE 1900.633.716 để được đội ngũ Luật sư tư vấn hợp đồng tư vấn cụ thể và chi tiết hơn.

Scores: 4.9 (37 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716