Mẫu đơn yêu cầu thẩm định giá tài sản tranh chấp dân sự mới nhất

Đơn yêu cầu thẩm định giá tài sản là đơn được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực dân sự dùng để thẩm định lại tài sản khi có yêu cầu. Yêu cầu định giá là yêu cầu gặp khá nhiều nên vấn đề tìm hiểu về mẫu đơn này là cần thiết. Để Quý độc giả nắm rõ hơn quy định về cách yêu cầu định giá, tài sản cần thẩm định hay về thủ tục mà người làm đơn cần quan tâm, Luật L24H xin mời các bạn đọc bài viết dưới đây.

Mẫu đơn yêu cầu thẩm định giá tài sản

Mẫu đơn yêu cầu thẩm định giá tài sản

Thẩm định giá tài sản là gì?

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Đồng thời, thẩm định giá tài sản còn được hiểu là là biện pháp thu thập chứng cứ do các bên đương sự tự thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định, nhằm tiến hành xem xét, xác định giá tài sản trong vụ việc dân sự và đưa ra kết luận pháp lý bằng văn bản về giá để làm căn cứ cho việc giải quyết quan hệ nội dung có tranh chấp trong vụ việc dân sự đang giải quyết tại Tòa án.

Căn cứ theo Khoản 15 Điều 4 Luật Giá 2012.

>>> Tham khảo thêm về: Thẩm định giá là gì? Mục đích thẩm định giá, quy trình thực hiện

Quy định về thẩm định giá tài sản

Tài sản được tiến hành thẩm định giá trong vụ tranh chấp

 • Tài sản của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định, cụ thể là tài sản đang tranh chấp cần thẩm định.
 • Tài sản mà Nhà nước phải định giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ Điều 31 Luật Giá 2012.

Quy định về thẩm định giá tài sản

Quy định về thẩm định giá tài sản

Ai có quyền yêu cầu thẩm định giá tài sản

Về quyền yêu cầu định lại giá, các bên có thể yêu cầu thẩm định là các bên đang có tranh chấp tài sản với nhau cần thẩm định để tiến hành xử lý. Ngoài ra, còn có thể là các cơ quan chức năng cần yêu cầu thẩm định để tiến hành giải quyết, xử lý tranh chấp liên quan.  Tòa án ra quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá khi có yêu cầu của một hoặc các bên đương sự đang tranh chấp.

Căn cứ Điều 104 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định giá tài sản tranh chấp

Về thẩm quyền thẩm định tài sản tranh chấp sẽ do các công ty thẩm định giá theo sự lựa chọn của các bên đang tranh chấp. Ngoài ra, khi các bên không thỏa thuận thống nhất được tổ chức thẩm định giá hoặc có yêu cầu thì tòa sẽ tiến hành tổ chức thành lập hội đồng định giá và tiến hành định giá tài sản.

Căn cứ Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Mẫu đơn yêu cầu thẩm định giá tài sản tranh chấp

Căn cứ Biểu mẫu 07-DS ban hành theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP quy định về biểu mẫu trong Tố tụng Dân sự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..,ngày….. tháng …… năm………

ĐƠN YÊU CẦU

TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

            Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………………………………

Họ tên người yêu cầu: ……………………………………………………

1)…………………………………địa chỉ………………………………

Là:……………………………trong vụ việc………………………………………

2)…………………………………địa chỉ…………………………………………

Là…………………………………trong vụ việc………………………………(nếu có)

Yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản đang tranh chấp, gồm: …………………

NGƯỜI YÊU CẦU

>>> Tải xuống: Mẫu đơn yêu cầu thẩm định giá tài sản tranh chấp (có hướng dẫn chi tiết cách viết đơn)

Thủ tục thẩm định giá tài sản tranh chấp

 1. Bước 1: Các bên tranh chấp gửi đơn yêu cầu định giá tài sản tranh chấp.
 2. Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành tiếp nhận yêu cầu thẩm định.
 3. Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản theo trình tự sau:
 • Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định.
 • Lập kế hoạch thẩm định giá.
 • Khảo sát thực tế, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần thẩm định.
 • Phân tích thông tin.
 • Xác định giá trị tài sản cần thẩm định căn cứ vào quy chế tính giá tài sản hàng hóa, dịch vụ, Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành; các nguyên tắc, căn cứ, phương pháp xác định giá theo quy định của pháp luật liên quan đến tài sản cần thẩm định.
 • Lập báo cáo kết quả thẩm định, văn bản trả lời về kết quả thẩm định trình thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thẩm định giá phê duyệt; sau đó gửi văn bản trả lời về kết quả thẩm định cho cơ quan yêu cầu.

Căn cứ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Nghị định 89/2013/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Điều 31, Điều 44 Luật Giá 2012.

Tư vấn yêu cầu thẩm định giá tài sản tranh chấp

 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết để nộp yêu cầu thẩm định giá
 • Tư vấn về chi phí thẩm định giá lại tài sản trong tranh chấp.
 • Đại diện khách hàng trong quá trình tham gia tố tụng.
 • Luật sư hướng dẫn, trực tiếp viết đơn yêu cầu thẩm định giá trong tranh chấp.
 • Luật sư làm việc với cơ quan thẩm định giá theo yêu cầu.

Luật sư tư vấn về yêu cầu thẩm định giá tài sản tranh chấp

Luật sư tư vấn về yêu cầu thẩm định giá tài sản tranh chấp

Các câu hỏi và đáp thường gặp về đơn yêu cầu thẩm định giá

Đơn yêu cầu thẩm định giá là gì?

Đơn yêu cầu thẩm định giá là một loại hồ sơ mà cá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu dịch vụ thẩm định giá từ các công ty, tổ chức chuyên về thẩm định giá. Đây là bước đầu tiên trong quá trình thẩm định giá.

Thông tin gì cần được cung cấp trong đơn yêu cầu thẩm định giá?

Trong đơn yêu cầu thẩm định giá, cần cung cấp đầy đủ thông tin về bên yêu cầu (như tên, địa chỉ, số điện thoại), thông tin về tài sản cần thẩm định (như loại tài sản, vị trí, tình trạng), mục đích thẩm định và ngày yêu cầu thẩm định.

Các phương thức thẩm định giá

 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp chi phí
 • Phương pháp vốn hóa trực tiếp
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu…

Đương sự có quyền tự lựa chọn đơn vị thẩm định giá không?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 104 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định:

Các đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định giá cho Tòa án.

Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản

Theo đó, các bên đương sự được lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để xác định giá trị tài sản. Nhà nước tôn trọng sự thỏa thuận của các bên đương sự về việc xác định giá tài sản, lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá theo mức giá thấp nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước.

Thẩm định giá tài sản là một trong những yêu cầu quan trọng và cần thiết trong quá trình giải quyết các vụ việc tranh chấp liên quan. Việc nắm các quy định về định giá sẽ giúp Quý độc giả bảo vệ được quyền lợi cũng như thực hiện các thủ tục để tiến hành quá trình thẩm định thuận lợi hơn. Bài viết đã cung cấp những thông tin về mẫu đơn và thủ tục yêu cầu định giá. Quý độc giả còn thắc mắc hoặc mong muốn được luật sư tư vấn luật dân sự về thẩm định giá có thể liên hệ trực tiếp qua hotline  1900.633.716 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

Scores: 5 (24 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716