Mẫu đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho trong quá trình điều tra năm 2023

Đơn xin bảo lãnh tại ngoại là loại đơn không thể thiếu khi xin bảo lãnh tại ngoại cho bị can trong quá trình điều tra. Để được bảo lãnh tại ngoại, người bị giam giữ phải đáp ứng những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Để biết thêm thông tin về thủ tục xin bảo lãnh cũng như dịch vụ tư vấn cách viết đơn bảo lãnh tại ngoại, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật L24H.

Đơn xin bảo lãnh tại ngoại trong quá trình điều tra

Đơn xin bảo lãnh tại ngoại trong quá trình điều tra

Tại ngoại là gì?

Hiện nay, pháp luật không có thuật ngữ pháp lý về “tại ngoại”. Đây là một thuật ngữ nói thông thường dùng để chỉ những trường hợp không tạm giam bị can, bị cáo trong quá trình điều tra, xét xử. Như vậy, TẠI NGOẠI là là hình thức áp dụng đối với đối tượng đang có quyết định điều tra của cơ quan Điều tra nhưng không bị tạm giam. Căn cứ Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có quy định bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam

Trong quá trình điều tra mà được tại ngoại không có nghĩa là bị can, bị cáo không thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm. Và bị can, bị cáo vẫn phải đến Tòa án và Cơ quan điều tra khi có lệnh triệu tập để phối hợp giải quyết vụ án. Sau khi có bản án quyết định của Tòa nếu người đó bị tuyên có tội thì vẫn phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật.

Cách viết đơn xin bảo lãnh tại ngoại

Đơn xin bảo lãnh tại ngoại phải đảm bảo các nội dung sau:

 • Kính gửi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân.
 • Thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức đứng ra bảo lãnh (tên, địa chỉ, quan hệ với người bị bắt,..)
 • Ghi đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân của người được bảo lĩnh, bị tạm giam từ khi nào, lý do là gì và hiện đang ở trại giam nào.
 • Trình bày lý do cụ thể xin bảo lãnh
 • Nội dung cam đoan.
 • Gia đình, cơ quan, tổ chức bảo lãnh ký và ghi rõ họ tên.

Bên cạnh đó, nội dung cam đoan phải bao gồm thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan.
 • Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội.
 • Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.
 • Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Mẫu đơn xin bảo lãnh tại ngoại

>> Tải mẫu đơn xin bảo lãnh tại ngoại: TẠI ĐÂY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               Địa danh, ngày ……tháng……năm……

ĐƠN XIN BẢO LÃNH CHO BỊ CAN ĐANG BỊ GIAM GIỮ ĐƯỢC ÁP DỤNG

BIỆN PHÁP TẠI NGOẠI

Kính gửi:

TRƯỞNG CÔNG AN….

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …

Tôi (Tổ chức) bảo lãnh:

Nghề nghiệp:

Trú tại:

Chúng tôi là (quan hệ) với ….. (tên người bị bắt, ngày tháng năm sinh)

Nêu lý do bị bắt:….

Hiện đang tạm giam/tạm giữ ở đâu:…

Nay gia đình tôi làm đơn này kính gửi tới Cơ quan điều tra xin được bảo lĩnh cho …. được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạm giam sang hình thức Tại ngoại vì một số lý do sau:

Trình bày một số lý do: Nhân thân, sức khỏe, vi phạm lần đầu hay không, là lao động chính….

Gia đình/Tổ chức chúng tôi xin cam kết sau khi ….được tại ngoại sẽ:

Cam đoan không cho ……đi khỏi nơi cư trú: Giám sát, quản lý mọi hành vi, sinh hoạt của …..; Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục …hiểu biết pháp luật và khai báo thành khẩn; Đảm bảo ……sẽ có mặt theo đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy triệu tập mà các cơ quan chức năng ấn định, chấp hành đầy đủ những quy định về tố tụng của pháp luật.

Gia đình/Tổ chức chúng tôi cũng xin cam kết với cơ quan công an là sẽ quản lý, giám sát …….. thường xuyên. Nếu sai chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm trước pháp luật.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ.

Gia đình ký (Cơ quan, tổ chức bảo lãnh)

Điều kiện để bị can được bảo lãnh tại ngoại

 1. Đối với người bị tạm giam
 • Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi
 • Nhân thân của bị can, bị cáo
 1. Đối với người bảo lãnh
 • Là người đủ 18 tuổi trở lên
 • Nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật
 • Thu nhập ổn định
 • Có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh
 • Trường hợp là người thân thích của người được bảo lãnh thì phải có 2 người
 • Phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.
 1. Đối với cơ quan, tổ chức bảo lãnh
 • Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình.
 • Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Cơ sở pháp lý: khoản 1, khoản 2 Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

Mẫu đơn xin tại ngoại

Mẫu đơn xin tại ngoại

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin tại ngoại cho bị can

 • Văn bản đề nghị xét phê chuẩn và quyết định áp dụng biện pháp bảo lĩnh.
 • Giấy cam đoan có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh đối với trường hợp cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh cho bị can.
 • Giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người nhận bảo lĩnh cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người nhận bảo lĩnh làm việc, học tập đối với trường hợp cá nhân nhận bảo lĩnh cho bị can (phải có giấy cam đoan của ít nhất 02 người bảo lĩnh).
 • Giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ của bị can được bảo lĩnh theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
 • Chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội, nhân thân của bị can để xác định tính chất, mức độ hành vi của bị can không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 21 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP

Trình tự, thủ tục xin bảo lãnh tại ngoại

 1. Người bảo lĩnh nộp đơn xin bảo lĩnh tới cơ quan có thẩm quyền quyết định bảo lĩnh cho người bị tạm giam: Nếu là cá nhân thì đơn xin phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc; còn là tổ chức thì đơn xin bảo lĩnh phải có xác nhận của người đứng đầu tổ chức.
 2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và bảo đảm sự có mặt của bị can, bị cáo khi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án ra quyết định triệu tập. Cá nhân hoặc tổ chức nhận bảo lĩnh vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đó và trong trường hợp này bị can, bị cáo được nhận bảo lĩnh sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác như tạm giam, tạm giữ.
 3. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn hoặc có văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ, tài liệu để xét phê chuẩn quyết định áp dụng biện pháp bảo lĩnh.

>>> Tham khảo thêm về: Thủ tục xin bảo lãnh tại ngoại

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 21 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP

Quy trình, thủ tục xin bảo lãnh tại ngoại

Quy trình, thủ tục xin bảo lãnh tại ngoại

Luật sư tư vấn bảo lãnh tại ngoại khi bị giam giữ

 • Tư vấn quy định của pháp luật về biện pháp bảo lĩnh thay thế tạm giam và các quy định khác liên quan.
 • Tư vấn, hướng dẫn thủ tục xin bảo lĩnh cho bị can, bị cáo đang bị tạm giam.
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn xin bảo lĩnh và các giấy tờ khác có liên quan.
 • Nhận ủy quyền của khách hàng làm việc trực tiếp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn các hướng giải quyết thủ tục theo đúng trình tự tối ưu, đảm bảo quyền lợi tốt nhất.

Bài viết trên đây của Luật L24H đã cung cấp cho quý khách những thông tin pháp lý cơ bản xung quanh đơn xin bảo lãnh tại ngoại. Trong quá trình tại ngoại, nếu bị can, bị cáo không đảm bảo thực hiện những nghĩa vụ đã cam đoan, bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội thì có thể sẽ bị xử lý và tạm giam. Để được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm hỗ trợ những thắc mắc pháp lý có liên quan hoặc cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn luật hình sự bảo lãnh tại ngoại khi đang bị giam giữ, xin vui lòng liên hệ qua Hotline 1900633716. Xin cảm ơn.

Scores: 5 (43 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716