Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược vượt quá mức cho phép

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là nơi tổ chức, cung cấp sản phẩm đặt cược cho người chơi theo nguyên tắc người chơi bỏ tiền ra mua vé đặt cược và được doanh nghiệp kinh doanh đặt cược trả thưởng khi trúng thưởng. Tuy nhiên doanh nghiệp chỉ cho đặt cược trong giới hạn cho phép, không được vượt quá mức quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây Luật L24H sẽ cung cấp đến Quý bạn đọc những thông tin về quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh đặt cược.

Kinh doanh đặt cược vượt quá mức cho phép

Kinh doanh đặt cược vượt quá mức cho phép

Quy định pháp luật về Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017, địa bàn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế được căn cứ vào phương thức phân phối vé đặt cược.

Trong đó, hiện có 02 phương thức phân phối vé đặt cược là thông qua thiết bị đầu cuối và thông qua điện thoại (gồm: điện thoại cố định và điện thoại di động) quy định tại Điều 12 Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017.

Địa bàn kinh doanh được xác định như sau:

 • Đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó:

Trong trường đua của doanh nghiệp bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối;

Ngoài trường đua trên phạm vi cả nước bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối và điện thoại.

Việc kinh doanh đặt cược ngoài trường đua trên phạm vi cả nước chỉ được thực hiện sau 01 năm tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó trong trường đua.

 • Đối với kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế:

Tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế;

Trên phạm vi cả nước bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua điện thoại.

Cơ sở pháp lý: Điều 13 Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 do Chính phủ ban hành về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Quy định về phạm vi đặt cược

Dựa vào nội dung được quy định tại Điều 8 Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 phạm vi đặt cược được xác định như sau:

 • Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
 • Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trình Chính phủ quyết định điều chỉnh mức đặt cược tối thiểu và mức đặt cược tối đa nêu trên trong từng thời kỳ.

Quy định pháp luật về phạm vi đặt cược

Quy định pháp luật về phạm vi đặt cược

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược

Tại Điều 4 Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 có quy định chi tiết về các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược

 • Kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, trừ các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017
 • Kinh doanh đặt cược không đúng với nội dung được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh doanh và tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế ngoài quy định tại Nghị định này dưới mọi hình thức và mọi loại phương tiện.
 • Cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
 • Kinh doanh đặt cược trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
 • Kinh doanh đặt cược khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trừ các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017
 • Kinh doanh đặt cược trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Tham gia đặt cược khi không thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017
 • Cho người không thuộc đối tượng được phép tham gia đặt cược quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định này mượn, sử dụng thông tin của mình để đăng ký mở tài khoản tham gia đặt cược theo quy định tại Điều 17 Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017
 • Tham gia dàn xếp hoặc thỏa thuận làm sai lệch kết quả sự kiện đặt cược.

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược cho người chơi vay tiền để tham gia đặt cược.

 • Để các cá nhân thuộc đối tượng không được phép tham gia đặt cược theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 tham gia đặt cược với bất kỳ hình thức, lý do nào.
 • Lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để tổ chức hoạt động đặt cược trái với quy định tại Nghị định này.
 • Cung cấp thông tin về tỷ lệ cược do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược xây dựng mà không được doanh nghiệp đồng ý hoặc ủy quyền.
 • Lợi dụng hoạt động kinh doanh đặt cược để thực hiện các hình thức rửa tiền.
 • Lợi dụng hình thức khuyến mại mang tính may rủi, giải trí để kinh doanh đặt cược trái phép với mục tiêu kiếm lợi nhuận thông qua việc thu tiền của khách hàng.
 • Gây mất trật tự công cộng tại trường đua, địa điểm bán vé đặt cược.
 • Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược

Những hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược

Mức xử phạt khi doanh nghiệp kinh doanh đặt cược vượt quá mức cho phép

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 137/2021/NĐ-CP  ngày 31 tháng 12 năm 2021 về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phạm vi được phép kinh doanh đặt cược như sau:

Hành vi vi phạm quy định về phạm vi được phép kinh doanh

 • Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

Liên kết với các đối tượng đặt cược bất hợp pháp để san sẻ rủi ro;

Cung cấp thông tin tỷ lệ cược mà không được doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đồng ý hoặc ủy quyền.

 • Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

Kinh doanh đặt cược vượt quá phạm vi được phép kinh doanh đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh đặt cược theo quy định của pháp luật;

Lợi dụng kết quả sự kiện đặt cược để tham gia đặt cược hoặc tổ chức kinh doanh đặt cược trái phép.

 • Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này nếu vi phạm lần đầu;

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này nếu vi phạm từ lần thứ hai trở lên.

 • Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Theo điểm a khoản 2 khoản 3, khoản 4 Điều 10 Nghị định 137/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược vượt quá phạm vi được phép kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 180 triệu đến 200 triệu đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp còn phải đối diện với việc bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ từ 06 tháng đến 12 tháng trong trường hợp vi phạm lần đầu.

Nếu tái phạm, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược sẽ bị tước Giấy chứng nhận từ 01 năm đến 02 năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp khi vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Luật sư tư vấn về quy định kinh doanh đặt cược

 • Tư vấn pháp luật về các quy định pháp luật về kinh doanh đặt cược
 • Tư vấn về điều kiện kinh doanh đặt cược
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ để mở doanh nghiệp kinh doanh đặt cược
 • Giải đáp các thắc mắc liên quan khác

>>> Nội dung liên quan có thể bạn quan tâm: Có được chuyển nhượng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược

Khi kinh doanh các dịch vụ nói chung, kinh doanh đặt cược nói riêng cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Bài viết trên đây Luật L24H đã cung cấp đến Quý bạn đọc những thông tin liên quan đến kinh doanh đặt cược. Nếu Quý bạn đọc còn có thắc mắc cần được giải đáp, tư vấn luật doanh nghiệp, kinh doanh xin vui lòng liên hệ HOTLINE: 1900.633.716 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

Scores: 5 (28 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716