Điều kiện kinh doanh bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện kinh doanh bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài đã được pháp luật quy định cụ thể. Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài muốn kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật tại Việt Nam. Nhu cầu kinh doanh này vừa có lợi cho nền kinh tế nước nhà nhưng cũng tồn đọng nhiều rủi ro như tạo ra sự cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp nội địa. Bài viết sau đây tôi sẽ giúp cho quý bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Điều kiện kinh doanh bảo hiểm

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm thông thường

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm:

Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn thành lập:

 • Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Tổ chức có tư cách pháp nhân, đang hoạt động hợp pháp; trường hợp tham gia góp từ 10% vốn điều lệ trở lên thì phải kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và đáp ứng các điều kiện về tài chính theo quy định của Chính phủ;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đã được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm mới phải kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp.

Điều kiện về vốn:

 • Vốn điều lệ được góp bằng Đồng Việt Nam và không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ
 • Cổ đông, thành viên góp vốn thành lập không được sử dụng vốn vay, nguồn vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn.

Điều kiện về nhân sự:

 • Có Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc
 • Hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chuyên gia tính toán dự kiến đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực quản lý, kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điều 81 Luật này về Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý, người kiểm soát của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện về hình thức và điều lệ:

 • Có hình thức tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;
 • Dự thảo điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý (CSPL): Điều 64 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 (LKDBH 2022).

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm:

Thành viên góp vốn thành lập của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm dưới hình thức Công ty TNHH phải là tổ chức, đáp ứng điều kiện chung quy định tại Điều 64 trên. Đối với tổ chức nước ngoài cần có thêm điều kiện đủ sau đây:

 • Là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài;
 • Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;
 • Lĩnh vực dự kiến đề nghị cấp giấy phép thực hiện tại Việt Nam là lĩnh vực mà doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài đang trực tiếp thực hiện hoặc có công ty con thực hiện tối thiểu trong 07 năm liên tục gần nhất;
 • Có tổng tài sản không thấp hơn 02 tỷ Đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
 • đ Cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, điều hành, hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm dự kiến thành lập tại Việt Nam; bảo đảm doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm này thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn tài chính, quản trị rủi ro theo quy định của Luật này;
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản này có thể ủy quyền cho công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm tại Việt Nam. Công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d khoản này;

CSPL: Điều 65 LKDBH 2022.

Đối với công ty cổ phần bảo hiểm:

Thứ nhất, đáp ứng điều kiện chung tại Điều 64 trên.

Thứ hai, có tối thiểu 02 cổ đông là tổ chức và mỗi cổ đông đó đáp ứng điều kiện sau đây:

 • Phải góp từ 10% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm;
 • Điều kiện quy định tại Điều 65 trên;
 • Thứ ba, một cổ đông cá nhân không được góp vượt quá 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

CSPL: Điều 66 LKDBH 2022.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bảo hiểm

Các thủ tục thành lập doanh nghiệp

Các thủ tục thành lập doanh nghiệp

Quy trình thủ tục sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty dự định đặt trụ sở. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Bản sao chứng minh nhân dân hay thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Đề xuất dự án đầu tư.
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư (nếu có)

Bước 2: Đăng ký thành lập và hoạt động

Căn cứ Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ Tài chính. Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.
 • Dự thảo Điều lệ công ty.
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép.
 • Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp, bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chuyên gia tính toán.
 • Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân sáng lập hoặc thành viên, cổ đông dự kiến góp từ 10% số vốn điều lệ trở lên và các tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam.
 • Danh sách các chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

>>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Lưu ý sau khi được thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Các lưu ý cần xem xét

Các lưu ý cần xem xét

Theo quy định, ít nhất 30 ngày trước ngày chính thức hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy phép thành lập và hoạt động phải công bố các nội dung của giấy phép và ngày dự kiến chính thức hoạt động trên 01 tờ báo in trong 03 số liên tiếp hoặc trên báo điện tử của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trên phải chính thức hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Và phải đáp ứng các điều kiện để chính thức hoạt động như chuyển số vốn gửi tại tài khoản phong tỏa thành vốn điều lệ hoặc vốn được cấp; xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, kiểm soát nội bộ; Ban hành các quy chế quản lý nội bộ; Ký quỹ đầy đủ theo quy định tại ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam; Có trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về kinh doanh bảo hiểm.

CSPL: Điều 72, Điều 73 LKDBH 2022.

Tư vấn điều kiện, thủ tục kinh doanh bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn về điều kiện, thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
 • Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục pháp lý có liên quan sau khi thành lập
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ theo thông tin doanh nghiệp cung cấp và theo đúng với quy định của pháp luật
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật, thuế, kế toán cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.
 • Đại diện tranh tụng khi xảy ra tranh chấp.

Như vậy, bài viết trên tôi đã cung cấp đến Quý khách hàng các thông tin về những điều kiện và trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài. Quý khách hàng có thể tự mình đăng ký thành lập hoặc ủy quyền cho các luật sư để tiết kiệm thời gian, tiền của. Nếu Quý khách hàng còn thắc mắc hoặc cần hỗ trợ Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài trực tuyến 1900.633.716 để được Luật sư tư vấn doanh nghiệp lắng nghe và tận tình giải đáp. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (41 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716