Đăng tin sai sự thật về người khác trên mạng xã hội bị xử lý như thế nào?

Đăng tin sai sự thật về người khác trên mạng xã hội là một vấn đề đang được nhiều người quan tâm và chú ý đến. Như vậy, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình khi bị người khác đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội? Pháp luật quy định và bị phạt bao nhiêu tiền về hành vi này? Cần làm gì khi bị người khác xuyên tạc trên mạng xã hội? Sau đây là những nội dung cơ bản mà Luật L24H cung cấp về vấn đề trên.

Xử phạt đăng tin sai sự thật

Xử phạt đăng tin sai sự thật

Xử phạt hành chính hành vi đăng tin sai sự về người khác trên mạng xã hội

Căn cứ theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP) quy định về việc vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

 • Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
 • Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;
 • Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;
 • Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;
 • Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;
 • Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia;
 • Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Như vậy, với quy định trên, một người có hành vi đăng tin sai sự thật về người khác trên mạng xã hội sẽ phải chịu phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra sẽ phải chịu phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ bí mật đời tư người khác, bí mật nhà nước. Đồng thời bị buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng trên mạng xã hội.

>>> Tham khảo thêm về: Bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm người khác bị xử lý như thế nào

Khi nào đăng tin sai sự thật về người khác trên mạng xã hội bị khởi tố hình sự

Khi nào đăng tin sai sự thật về người bị khởi tố hình sự

Khi nào đăng tin sai sự thật về người bị khởi tố hình sự

Tội làm nhục người khác trên mạng xã hội

Căn cứ Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội làm nhục người khác như sau:

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Đối với người đang thi hành công vụ;
 • Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;
 • Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%75.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên76;
 • Làm nạn nhân tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Do đó, với tội làm nhục người khác đã được quy định khung hình phạt theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), trường hợp đăng tin sai sự thật về người khác rơi vào tội làm nhục người khác thì sẽ bị khởi tố hình sự và xử lý theo quy định trên.

Tội vu khống người khác trên mạng xã hội

Cũng như tội làm nhục người khác trên mạng xã hội, tội vu khống người khác trên mạng xã hội cũng đã được quy định khung hình phạt theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) như sau:

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 • Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
 • Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

 • Có tổ chức;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Đối với 02 người trở lên;
 • Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
 • Đối với người đang thi hành công vụ;
 • Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%77;
 • Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

 • Vì động cơ đê hèn;
 • Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên78;
 • Làm nạn nhân tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, hành vi đăng tin sai sự thật về người khác đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự rơi vào tội vu khống người khác thì sẽ bị xử lý theo quy định trên.

Đăng tin vu khống lên mạng xã hội

Đăng tin vu khống lên mạng xã hội

>>> Tham khảo thêm về: Hành vi vu khống người khác bị phạt như thế nào

Có phải bồi thường khi đăng tin sai về người khác trên mạng xã hội

Hành vi đăng tin sai sự thật về người khác trên mạng xã hội có thể sẽ phải bồi thường thiệt hại nếu gây thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín được quy định tại Điều 592 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

 • Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
 • Thiệt hại khác do luật quy định.

>>> Tham khảo thêm về: Danh dự, Nhân phẩm là gì?

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

>>> Xem thêm: Bồi thường thiệt hại cho người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm

Luật sư tư vấn hành vi đăng tải thông tin sai sự thật

Như vậy, hành vi đăng tin sai sự thật cũng đã được pháp luật quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, do đó khi đăng một thông tin nào đó thì người viết cần phải chú trọng hơn đối với những thông tin mình đã thu thập được tránh trường hợp vi phạm pháp luật về cung cấp thông tin. Nội dung bài viết cũng đã cung cấp được những nội dung cơ bản về hành vi đăng tin sai sự thật về người khác trên mạng xã hội, quy định về xử phạt hành chính cũng như xử lý hình sự đối với hành vi này. Nếu Quý khách hàng có khó khăn hoặc thắc mắc gì về vấn đề trên cần luật sư tư vấn luật hình sự hỗ trợ vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được các luật sư tư vấn giải đáp trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.7 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716