Cưỡng chế là gì? Quy định về việc cưỡng chế thi hành án 2024

Cưỡng chế là hành vi sử dụng các biện pháp pháp lý để buộc người bị buộc thi hành thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Hiểu rõ về cưỡng chế giúp bạn biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào các vụ án. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về quy định pháp luật liên quan đến cưỡng chế thi hành án, bao gồm các quy trình, biện pháp cưỡng chế trong pháp luật dân sự.

Quy định về cưỡng chế thi hành án

Quy định về cưỡng chế thi hành án

Cưỡng chế là gì?

“Cưỡng chế” là biện pháp bắt buộc bằng bạo lực của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đối với những cá nhân, tổ chức nhất định trong những trường hợp pháp luật quy định buộc cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện hay không thực hiện những hành vi nhất định hoặc phải phục tùng những hạn chế về mặt tài sản hoặc tự do thân thể của cá nhân.

Việc cưỡng chế phải được thực hiện trên cơ sở pháp luật, trong khuôn khổ pháp luật, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành. Vì vậy đối với những hành vi bạo lực trái với pháp luật trong việc xử lý các vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật và phải bị trừng trị

Cưỡng chế thi hành án là gì?

Cưỡng chế thi hành án là thuật ngữ xuất hiện nhiều trong pháp luật dân sự. Cưỡng chế thi hành án hình sự chỉ áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

Cưỡng chế thi hành án dân sự là hoạt động của cơ quan có thẩm quyền, dùng quyền lực của mình để đảm bảo việc thi hành trên thực tế quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan trong quyết định, bản án được thi hành theo thủ tục thi hành án.

Theo quy định tại Điều 163 Luật Thi hành án Hình sự 2019, Pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Việc quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế phải căn cứ vào hình phạt, biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại, nội dung, tính chất, mức độ, điều kiện thi hành quyết định cưỡng chế và tình hình thực tế ở địa phương.

Các hình thức cưỡng chế thi hành án

Dân sự

Theo quy định tại điều 71 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 có 06 biện pháp cưỡng chế thi hành án. Cụ thể là:

 • Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của
  người phải thi hành án.
 • Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án
 • Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang
  do người thứ ba giữ
 • Khai thác tài sản của người phải thi hành án
 • Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.
 • Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện
  công việc nhất định

Hình sự đối với pháp nhân thương mại

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 44/2020/NĐ-CP thì đối với pháp nhân thương mại sẽ áp dụng những biện pháp cưỡng chế thi hành án như sau:

 • Phong tỏa tài khoản.
 • Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp (kê biên tài sản).
 • Tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử; tạm giữ hoặc thu hồi con dấu của pháp nhân thương mại.

Tham khảo thêm: Khi nào sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án dân sự

Trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành án

Cưỡng chế thi hành án dân sự

Bước 1: Ra quyết định cưỡng chế thi hành án

Căn cứ Điều 45, Điều 46 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, sau 15 ngày kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án, người phải thi hành án không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.

Bước 2: Lập kế hoạch cưỡng chế

Trước khi tiến hành cưỡng chế thi hành án, chấp hành viên phải lập kế hoạch cưỡng chế theo quy định tại Điều 72 Luật Thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, kế hoạch cưỡng chế bao gồm các nội dung: Tên người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế; Biện pháp cưỡng chế cần áp dụng; Thời gian, địa điểm cưỡng chế; Phương án tiến hành cưỡng chế; Yêu cầu về lực lượng tham gia bảo vệ cưỡng chế; Dự trù chi phí cưỡng chế.

Bước 3: Tiến hành cưỡng chế

Tiến hành cưỡng chế được thực hiện tại nơi có tài sản hoặc đối tượng cần cưỡng chế áp dụng các biện pháp cưỡng chế nói trên tùy thuộc vào đối tượng cưỡng chế.

Cưỡng chế thi hành án hình sự với pháp nhân thương mại phạm tội

 1. Bước 1: Lập biên bản việc pháp nhân thương mại không chấp hành án hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định tại điều 5 Nghị định 44/2020/NĐ-CP.
 2. Bước 2: Gửi quyết định cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định tại Điều 6 Nghị định 44/2020/NĐ-CP
 3. Bước 3: Triệu tập, thông báo việc thi hành quyết định cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 44/2020/NĐ-CP

Sau đó, tùy vào loại biện pháp cưỡng chế mà trình tự, thủ tục cưỡng chế Thi hành án được thực hiện khác nhau. Trình tự, thủ tục này được quy định rõ tại các mục Mục 1, Mục 2, Mục 3 Chương II Nghị định 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Thủ tục cưỡng chế thi hành án

Thủ tục cưỡng chế thi hành án

Luật sư tư vấn về thi hành án

 • Tư vấn xác định điều kiện để thi hành án;
 • Tư vấn các quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền và nghĩa vụ liên quan
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
 • Đại diện theo ủy quyền trong các công việc với cơ quan thi hành án
 • Tư vấn, hướng dẫn khiếu nại, tố cáo và kháng nghị trong thi hành án dân sự
 • Tư vấn soạn thảo đơn yêu cầu thi hành án, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án
 • Tư vấn soạn thảo đơn Khiếu nại, tố cáo về thi hành án khi có đủ căn cứ theo quy định pháp luật.

Luật sư tư vấn về thi hành án

Luật sư tư vấn về thi hành án

Hiện nay việc Thi hành án dân sự và thi hành án đối với pháp nhân thương mại hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế đang gặp nhiều thử thách. Việc hiểu biết các quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành án giúp bảo vệ quyền lợi ích cho các chủ thể. Nếu quý bạn đọc có thắc mắc hoặc nhu cầu luật sư tư vấn luật dân sự về cưỡng chế thi hành án, vui lòng liên hệ Luật sư Dân sự, Hình sự qua hotline 1900633716 để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

Scores: 4.91 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716