Có thể xét xử phúc thẩm vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn khi nào?

Thủ tục rút gọn trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự là một quy định nhằm đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả cho hoạt động xét xử. Bài viết này cung cấp thông tin về điều kiện áp dụng, ưu điểm, quy trình áp dụng và lợi ích khi áp dụng thủ tục rút gọn, giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự là gì?

Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị.Theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015

>>> Tham khảo thêm: Xét xử phúc thẩm là gì? Trình tự phiên tòa phúc thẩm hình sự

Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự

Theo Điều 455 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, thì phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn được quy định như sau: Thủ tục rút gọn đối với việc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm được thực hiện theo quy định của Chương này và những quy định khác của Bộ luật này không trái với quy định của Chương này.

Như vậy căn cứ theo quy định nêu trên thì thủ tục rút gọn không được áp dụng trong tất cả các giai đoạn của tố tụng hình sự mà chỉ áp dụng trong các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Việc áp dụng thủ tục rút gọn cho các giai đoạn này vì đây là các giai đoạn thể hiện rõ nét nhất chức năng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, cũng như mối quan hệ phối hợp và chế ước giữa ba cơ quan này trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Thủ tục rút gọn được áp dụng trong giai đoạn xét xử

Thủ tục rút gọn được áp dụng trong giai đoạn xét xử

Cơ sở pháp lý: Điều 455 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn

Người thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả tang hoặc người đó tự thú

Người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang và người phạm tội tự thú thường nhận tội ngay, chứng cứ của vụ án tương đối đầy đủ hay dễ bị phát hiện. Do vậy, việc quy định điều kiện phạm tội quả tang hay tự thú là một trong những điều kiện rõ ràng để áp dụng thủ tục rút gọn, bảo đảm vụ án được tiến hành tố tụng nhanh chóng trong một thời gian hợp lý. Điều kiện này sẽ là một trong những yếu tố tiên quyết để vụ án được xét xử nhanh chóng, chính xác.

Sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng

Sự việc phạm tội đơn giản là sự việc phạm tội mà những tình tiết cần chứng minh trong vụ án không quá phức tạp và dễ xác định được các tình tiết chứng cứ phạm tội.

Chứng cứ rõ ràng là chứng cứ không thể gây nghi ngờ gì về các thuộc tính của chứng cứ và giá trị chứng minh của nó.

Tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng

Đặt ra điều kiện về loại tội phạm để áp dụng thủ tục rút gọn nhằm một mặt khoanh vùng rõ ràng các loại tội phạm có thể được áp dụng thủ tục rút gọn giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có căn cứ nhận định được loại án cần tiến hành theo thủ tục này, mặt khác cũng tránh được khả năng tùy tiện của các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong quá trình áp dụng pháp luật để giải quyết các loại án hình sự.

Người phạm tội có nơi cư trú rõ ràng, lý lịch rõ ràng

Người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng được coi là điều kiện để áp dụng thủ tục rút gọn vì các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không phải mất nhiều thời gian để điều tra xác minh nên có thể rút ngắn thời gian giải quyết vụ án mà vẫn đảm bảo cho việc xem xét, giải quyết những vấn đề của vụ án được chính xác.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 456 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Có thể áp dụng thủ tục rút gọn khi xét xử phúc thẩm không?

Thủ tục rút gọn không được áp dụng trong tất cả các giai đoạn của tố tụng hình sự mà chỉ áp dụng trong các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Trong giai đoạn xét xử và cụ thể ở đây là xét xử phúc thẩm được áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 456 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thủ tục rút gọn trong giai đoạn xét xử phúc thẩm như sau: Thủ tục rút gọn được áp dụng trong xét xử phúc thẩm khi có một trong các điều kiện:

  • Vụ án đã được áp dụng thủ tục rút gọn trong xét xử sơ thẩm và chỉ có kháng cáo, kháng nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc cho bị cáo được hưởng án treo;
  • Vụ án chưa được áp dụng thủ tục rút gọn trong xét xử sơ thẩm nhưng có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và chỉ có kháng cáo, kháng nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc cho bị cáo được hưởng án treo

Như vậy, trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, để được áp dụng thủ tục rút gọn thì phải có một trong năm điều kiện nêu trên.

Phiên tòa phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

Phiên tòa phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

Cơ sở pháp lý: Điều 456 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

>>> Xem thêm: Trường hợp tòa án được chuyển vụ án hình sự giai đoạn xét xử

Tại sao không áp dụng thủ tục rút gọn trong giai đoạn khởi tố?

Không áp dụng thủ tục rút gọn trong giai đoạn khởi tố vì đây là giai đoạn mới chỉ có nhiệm vụ xác định dấu hiệu của tội phạm, quan trọng hơn, một trong các điều kiện áp dụng thủ tục này là người thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả tang hoặc người đó tự thú, chính điều này khi diễn ra trên thực tế làm cho giai đoạn khởi tố kết thúc rất nhanh để vụ án chuyển sang giai đoạn điều tra.

Một vụ án có thể không áp dụng thủ tục rút gọn ở giai đoạn điều tra, do cần nhiều thời gian để thu thập chứng cứ về nhân thân, lai lịch… nhưng vụ án đó sau đó lại có thể áp dụng thủ tục rút gọn ở giai đoạn truy tố hoặc xét xử, nếu như đáp ứng đủ điều kiện của Điều 456 Bộ luật Tố tụng Hình sự

>>> Xem thêm: Thủ tục khởi tố vụ án hình sự

Trình tự áp dụng thủ tục rút gọn

Căn cứ Điều 457 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2021 quy định quy trình ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án hình sự như sau:

Trong 24 giờ kể từ khi vụ án có đủ điều kiện quy định tại Điều 456 của Bộ luật này, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải ra quyết định áp dụng thủ tục rút gọn. Thủ tục rút gọn được áp dụng kể từ khi ra quyết định cho đến khi kết thúc việc xét xử phúc thẩm, trừ trường hợp bị hủy bỏ theo Điều 458 của Bộ luật này.

Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn được giao cho bị can, bị cáo hoặc người đại diện của họ, gửi cho người bào chữa trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định.

Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn của Cơ quan điều tra, Tòa án được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định.

Xét thấy quyết định áp dụng thủ tục rút gọn của Cơ quan điều tra không đúng pháp luật thì trong 24 giờ kể từ khi nhận được quyết định, Viện kiểm sát phải ra quyết định hủy bỏ quyết định áp dụng thủ tục rút gọn và gửi cho Cơ quan điều tra.

Xét thấy quyết định áp dụng thủ tục rút gọn của Tòa án không đúng pháp luật thì Viện kiểm sát kiến nghị với Chánh án Tòa án đã ra quyết định. Chánh án Tòa án phải xem xét, trả lời trong 24 giờ kể từ khi nhận được kiến nghị của Viện kiểm sát.

Cơ sở pháp lý: Điều 457 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Luật sư tư vấn thủ tục giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn

  • Luật sư tư vấn về thủ tục rút gọn trong giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật;
  • Tư vấn về điều kiện áp dụng, phạm vi áp dụng, thẩm quyền ra quyết định giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn;
  • Luật sư hướng dẫn thân chủ trong quá trình giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn;
  • Được tư vấn, hỗ trợ pháp lý với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm, giải đáp mọi vướng mắc, đáp ứng được những mong muốn mà khách hàng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

>>> Tham khảo thêm về: Khiếu nại quyết định áp dụng thủ tục rút gọn trong vụ án hình sự

Tòa án cấp phúc thẩm sẽ áp dụng thủ tục rút gọn khi mà vụ án đó đạt những điều kiện mà luật quy định. Nếu Quý bạn đọc còn có những vấn đề chưa hiểu rõ hoặc cần tư vấn trực tiếp thì hãy liên hệ tới tổng đài tư vấn luật 24h qua Hotline 1900633716 để được Luật sư hình sự hỗ trợ một cách nhanh nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 4.7 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716