Có được thế chấp đất thuộc quy hoạch treo hay không?

Có được thế chấp đất thuộc quy hoạch treo hay không, đất thuộc quy hoạch treo là loại đất có khó khăn trong việc xây dựng cũng như chuyển nhượng, thế chấp,…Đa số các ngân hàng hiện nay đều dè dặt cho vay vốn đất nằm trong các dự án thuộc quy hoạch treo do liên quan đến các vấn đề pháp lý và tùy thuộc vào chính sách vay của ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Bài viết sau đây sẽ giúp cho quý bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này.

Có được thế chấp đất thuộc quy hoạch treo không

Có được thế chấp đất thuộc quy hoạch treo không

Thế nào là Đất thuộc quy hoạch treo?

Quy định hiện hành chưa có quy định cụ thể nào về quy hoạch treo, nhưng thực tế có thể hiểu rằng đất thuộc quy hoạch treo là tình trạng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và ghi trong kế hoạch sử dụng đất cho các mục đích nhất định. Tuy nhiên không thực hiện theo tiến độ dù đã có thông báo sẽ thu hồi đất để thực hiện kế hoạch.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục xin xóa quy hoạch treo

Đất trong dự án quy hoạch treo có được cấp sổ đỏ không?

Người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn ra thông báo hoặc quyết định thu hồi đất là trong vòng 3 năm kể từ khi kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được công bố.

Như vậy, nhà, đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể được mua, bán nhưng sẽ xảy ra 2 trường hợp sau: Mua, bán trước khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận. Nếu mua, bán sau khi có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ không được cấp giấy chứng nhận.

CSPL: Khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 49 Luật Đất đai 2013.

Mua bán đất bị thu hồi không được cấp sổ

Mua bán đất bị thu hồi không được cấp sổ

Quy định về vay thế chấp đất thuộc quy hoạch treo

Pháp luật có cho phép vay thế chấp đất thuộc quy hoạch treo không?

Điều 49 Luật Đất đai 2013 có quy định về vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

“Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy, nếu quy hoạch sử dụng đất đã có công bố chưa có kế hoạch hay đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện vẫn có thể tiếp tục được thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp,…

>>> Xem thêm: Đất dính quy hoạch có bán được không

Điều kiện để vay thế chấp đất thuộc quy hoạch treo đúng luật

Điều kiện chung về thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất theo đúng luật như sau:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài các điều kiện quy định trên người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai 2013.

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

CSPL: Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Như vậy, khi thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn cần phải tuân thủ các điều kiện nêu trên, ngoài ra còn tùy thuộc vào chính sách riêng của ngân hàng.

Điều kiện thế chấp mua bán đất, nhà để vay vốn

Điều kiện thế chấp mua bán đất, nhà để vay vốn

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai

  • Tư vấn về chính sách pháp luật đất đai mới nhất;
  • Tư vấn pháp lý về quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất đai;
  • Tư vấn pháp lý về thuê đất, giao quyền sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất;
  • Tư vấn pháp lý về thủ tục mua bán tài sản trên đất và chuyển quyền sử dụng đất;
  • Tư vấn và giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai;…

Dưới góc độ pháp lý, thửa đất nằm trong quy hoạch vẫn có thể được thế chấp tại ngân hàng, hay các tổ chức tín dụng khác nếu được xem là quy hoạch treo. Nhưng trên thực tế, các ngân hàng thường không chấp nhận tài sản nằm trong quy hoạch. Do đó, trước khi tiến hành vay thế chấp quyền sử đất trường hợp nằm trong quy hoạch treo bạn nên tham vấn, hỏi ý kiến của ngân hàng dự định vay. Ngoài ra, nếu bạn còn thắc mắc, hay cần LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI hỗ trợ tư vấn pháp lý vấn đề liên quan đến các thủ tục, tranh chấp, vay vốn quyền sử dụng đất có thể liên hệ đến hotline 1900633716 để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 5 (25 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716