Có được hủy văn bản từ chối nhận di sản thừa kế không?

Có được hủy văn bản từ chối nhận di sản thừa kế không là câu hỏi mà mọi người đều đang quan tâm bởi sau khi người thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế thì lại muốn thay đổi hoặc hủy văn bản từ chối nhận di sản thừa kế và tham gia vào việc thỏa thuận phân chia di sản với các đồng thừa kế khác. Vậy pháp luật có quy định gì về các trường hợp hủy văn bản từ chối nhận di sản thừa kế, hãy đọc bài viết dưới đây của tôi để hiểu thêm về vấn đề trên.

Hủy văn bản từ chối nhận di sản

Hủy văn bản từ chối nhận di sản

Quyền từ chối nhận di sản thừa kế

Ai có quyền được từ chối di sản thừa kế

Bên cạnh quyền nhận di sản, người thừa kế cũng có quyền từ chối nhận di sản. Tại Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 có quy định “Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác”.

Như vậy, người thừa kế là người có quyền từ chối nhận di sản được thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật (trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác). Khi từ chối nhận di sản thì người thừa kế phải lập văn bản từ chối trước thời điểm phân chia di sản.

Văn bản từ chối di sản thừa kế có buộc phải công chứng

Công chứng văn bản từ chối di sản thừa kế

Công chứng văn bản từ chối di sản thừa kế

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 thì việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết. Đồng thời, Điều 59 Luật Công chứng 2014 thì người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế, giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết. Vậy nên, đối với văn bản từ chối nhận thừa kế, một cá nhân bắt buộc phải lập thành văn bản nhưng có thể công chứng hoặc chứng thực nếu có yêu cầu. Còn quy định của pháp luật không bắt buộc phải công chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

Hủy văn bản từ chối nhận di sản thừa kế được không

Nếu văn bản từ chối quyền thừa kế đã phát sinh hiệu lực thì không được hủy bỏ văn bản này. Chỉ khi việc từ chối không phát sinh hiệu lực thì mới có quyền thay đổi ý và có thể tham gia vào việc thỏa thuận phân chia di sản với các trường hợp cụ thể dưới đây theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Việc từ chối nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác
 • Chưa được lập thành văn bản và chưa được gửi đến những người liên quan
 • Từ chối sau thời điểm phân chia di sản

Như vậy, việc từ chối đã được lập thành văn bản, trước thời điểm phân chia di sản thừa kế và đã được gửi đến những người liên quan, do đó đã phát sinh hiệu lực pháp luật. Lúc này không có quyền hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.

Nếu việc từ chối nhằm trốn tránh nghĩa vụ, chưa được lập thành văn bản và chưa được gửi đến những người liên quan, từ chối sau thời điểm phân chia di sản thì văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới không có hiệu lực. Lúc này, bạn hoàn toàn có quyền hủy văn bản từ chối di sản thừa kế và tham gia vào việc thỏa thuận chia di sản thừa kế.

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế bị vô hiệu khi nào

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế bị vô hiệu trong trường hợp văn bản này không thỏa các điều kiện của một giao dịch dân sự quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015

 • Không có năng lực pháp lực, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch được xác lập
 • Chủ thể tham gia giao dịch không tự nguyện
 • Mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái với đạo đức xã hội
 • Vi phạm về hình thức giao dịch

Kèm với đó không đáp ứng được điều kiện từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự 2015

 • Việc từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình với người khác như nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ nộp thuế, nghĩa vụ cấp dưỡng, …
 • Việc từ chối nhận di sản không được lập thành văn bản hoặc không gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản
 • Việc từ chối nhận di sản lập sau thời điểm phân chia di sản

Tư vấn về từ chối nhận di sản thừa kế

Luật sư tư vấn chối nhận di sản thừa kế

Luật sư tư vấn chối nhận di sản thừa kế

 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn từ chối nhận di sản
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản
 • Tư vấn về thừa kế, tranh chấp di sản thừa kế
 • Tư vấn các nội dung có liên quan khác

Như vậy, sau khi lập văn bản từ chối nhận di sản thừa kế, nếu văn bản này đã phát sinh hiệu lực pháp luật hoặc được lập sau khi phân chia di sản thừa kế thì không có quyền hủy bỏ văn bản từ chối nhận di sản. Nếu Quý khách hàng vẫn còn thắc mắc về vấn đề trên cần tôi tư vấn luật thừa kế trong trường hợp trên vui lòng liên hệ qua số HOTLINE: 1900.633.716 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716