Chi phí giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại là bao nhiêu tiền?

Chi phí giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại phụ thuộc vào phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thể thỏa thuận lựa chọn như thương lượng,  tòa án, trọng tài,…Phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại đa dạng hơn các tranh chấp khác. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các quy định liên quan đến giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, mời quý bạn đọc theo dõi.

Chi phí giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Chi phí giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Các hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Căn cứ theo quy định của Điều 317 Luật Thương mại 2005 thì có các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại như sau:

 • Thương lượng giữa các bên.
 • Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hoà giải.
 • Giải quyết tại Trọng tài.hoặc Tòa án

Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng

Tổ chức thương lượng bằng việc các bên tranh chấp sẽ cùng nhau tiếp xúc, tìm hiểu, dàn xếp, nhượng bộ để tháo gỡ những bất đồng phát sinh nhằm loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thì thương lượng được coi là là phương thức phổ biến nhất và hiệu quả nhất hiện nay.

Giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải

Nếu như quá trình thương lượng không cần sự có mặt của bên thứ ba thì trong thủ tục hòa giải theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2017/NĐ-CP ban hành ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại thì Hòa giải thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp. Sau quá trình hòa giải sẽ dẫn đến hai kết quả sau:

 • Trường hợp hòa giải thành, các bên lập văn bản về kết quả hòa giải thành. Việc công nhận kết quả hòa giải thành. Văn bản về kết quả hòa giải thành được Tòa án xem xét công nhận theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
 • Trường hợp kết quả hòa giải không thành, các bên có quyền tiếp tục hòa giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Tòa án giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

(Cơ sở pháp lý: khoản 1 và khoản 4 Điều 15 Nghị định 22/2017/NĐ-CP, Điều 416 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010. Đây là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của Trọng tài viên với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm giải quyết tranh chấp bằng việc đưa ra phán quyết trọng tài và chấm dứt tố tụng trọng tài.

Đối với điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 như sau:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Bên cạnh đó, trọng tài thương mại tồn tại dưới hai hình thức, đó là trọng tài vụ việc và trọng tài quy chế.

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010: Trọng tài vụ việc là hình thức trọng tài do các bên tranh chấp thỏa thuận thành lập để giải quyết vụ việc và sẽ chấm dứt tồn tại khi giải quyết xong vụ việc đó. Trọng tài vụ việc có những đặc điểm sau:

 • Chỉ tồn tại và hoạt động trong thời gian giải quyết vụ tranh chấp giữa các bên, khi giải quyết xong vụ tranh chấp trọng tài tự chấm dứt hoạt động.
 • Không có trụ sở riêng và không có danh sách Trọng tài viên riêng.
 • Không có quy tắc tố tụng riêng nên các bên tranh chấp có thể thỏa thuận lựa chọn bất kì một quy tắc tố tụng phổ biến nào (thông thường là quy tắc tố tụng của các Trung tâm Trọng tài có uy tín ở trong nước và quốc tế).

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010: Trọng tài quy chế là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của Luật này và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó. Trọng tài quy chế có những đặc điểm sau:

 • Là tổ chức phi chính phủ, không nằm trong hệ thống cơ quan nhà nước.
 • Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tồn tại độc lập với nhau.
 • Mỗi Trung tâm trọng tài tự quyết định về lĩnh vực hoạt động và có quy tắc tố tụng riêng

Giải quyết tranh chấp thông qua tòa án

Tòa án là hình thức giải quyết tranh chấp cuối cùng do các bên lựa chọn hoặc không thể tự thỏa thuận, thương lượng với nhau. Đối với quy định giải quyết tranh chấp thông qua tòa án thì tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cụ thể như sau:

 • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 • Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.
 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
 • Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Chi phí giải quyết tranh chấp thương mại như thế nào

Chi phí trọng tài

Hiện nay có nhiều Trung tâm trọng tài thương mại ở Việt Nam mà các bên tranh chấp có thể lựa chọn để giải quyết tranh chấp. Dưới đây là Biểu phí hòa giải của Trung tâm hòa giải Việt Nam (VMC) ban hành kèm theo Quyết định số 110/VIAC ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam:

Trị giá vụ tranh chấp Phí hòa giải

(không bao gồm phí đăng ký hòa giải)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
100.000.000 trở xuống 8.000.000
100.000.001 đến 1.000.000.000 8.000.000 + 5,0% số tiền vượt quá 100.000.000
1.000.000.001 đến 5.000.000.000 53.000.000 + 2,0% số tiền vượt quá 1.000.000.000
5.000.000.001 đến 10.000.000.000 133.000.000 + 1,3% số tiền vượt quá 5.000.000.000
10.000.000.001 đến 50.000.000.000 198.000.000 + 0,5% số tiền vượt quá 10.000.000.000
50.000.000.001 đến 100.000.000.000 398.000.000 + 0,3% số tiền vượt quá 50.000.000.000
100.000.000.001 đến 500.000.000.000 548.000.000 + 0,2% số tiền vượt quá 100.000.000.000
500.000.000.001 trở lên 1.348.000.000 + 0,1% số tiền vượt quá 500.000.000.000

>>> Tham khảo thêm về: Ai phải chịu phí trọng tài thương mại khi giải quyết tranh chấp

Án phí tòa án

Căn cứ vào Danh án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 thì án phí tranh chấp kinh doanh thương mại được quy định như sau:

Án phí dân sự sơ thẩm:

Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch: 300.000 đồng.

Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch:

 • Từ 60.000.000 đồng trở xuống: 3.000.000 đồng
 • Từ trên 60.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng: 5% của giá trị tranh chấp
 • Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng: 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
 • Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng: 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
 • Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng: 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng.

Án phí dân sự phúc thẩm: 2.000.000 đồng

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Luật L24H xin cung cấp một số dịch vụ tư vấn liên quan đến giải quyết tranh chấp kinh doanh như sau:

 • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp;
 • Tư vấn phương án giải quyết tranh chấp (hòa giải, khởi kiện..) dựa vào tình hình tranh chấp giữa các bên;
 • Hướng dẫn thương lượng với bên tranh chấp để đưa ra phương án giải quyết có lợi nhất cho khách hàng;
 • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ;
 • Đại diện đàm phán tranh chấp;
 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện;
 • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại tòa án, trọng tài thương mại.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

>>> Xem thêm về dịch vụ: Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại tại TP.HCM

Tóm lại, khi xảy ra tranh chấp về kinh doanh, thương mại, các bên có thể lựa chọn các hình thức giải quyết tranh chấp dựa trên thỏa thuận. Bài viết trên đã cung cấp những hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và đặc điểm của từng phương thức. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ Luật L24H hoặc hotline 1900.633.716 để được Luật sư tư vấn tranh chấp dân sự của chúng tôi hỗ trợ kịp thời miễn phí.

Scores: 4.8 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716