Cây trồng ở ven đường có được phép thu hoạch không?

Trồng cây ở ven đường có được phép thu hoạch không là câu hỏi mà mọi người dân luôn thắc mắc. Pháp luật có quy định gì về hành vi này. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý bạn đọc câu trả lời một cách toàn diện về việc cây trồng ven đường người dân có được phép thu hoạch không, nguyên tắc quản lý, sử dụng cây trồng ven đường

người dân có được thu hoạch cây trái trồng ven đường không

người dân có được thu hoạch cây trái trồng ven đường không

Cây trồng ở ven đường có được xem là tài sản công?

Điều 3 và Điều 4 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017 quy định như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.”

Khoản 2 Điều 4. Phân loại tài sản công

  1. Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình kết cấu hạ tầng xã hội và vùng đất, vùng nước, vùng biển gắn với công trình kết cấu hạ tầng, bao gồm: hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin, hạ tầng giáo dục và đào tạo, hạ tầng khoa học và công nghệ, hạ tầng y tế, hạ tầng văn hóa, hạ tầng thể thao, hạ tầng du lịch và hạ tầng khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là tài sản kết cấu hạ tầng);

Như vậy, cây xanh trồng ở ven đường nhằm mục đích phục vụ lợi ích công cộng, được giao cho các công ty cây xanh thực hiện quản lý, chăm sóc nên đây là một loại tài sản công theo quy định.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng cây trồng ở ven đường

  • Mọi tài sản công đều phải được Nhà nước giao quyền quản lý, quyền sử dụng và các hình thức trao quyền khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.
  • Tài sản công do Nhà nước đầu tư phải được quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị, những tài sản có nguy cơ chịu rủi ro cao do thiên tai, hỏa hoạn và nguyên nhân bất khả kháng khác được quản lý rủi ro về tài chính thông qua bảo hiểm hoặc công cụ khác theo quy định của pháp luật.
  • Tài sản công là tài nguyên phải được kiểm kê, thống kê về hiện vật, ghi nhận thông tin phù hợp với tính chất, đặc điểm của tài sản, được quản lý, bảo vệ, khai thác theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.
  • Tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật.
  • Việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công phải tuân theo cơ chế thị trường, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.
  • Việc quản lý, sử dụng tài sản công phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm, bảo hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
  • Việc quản lý, sử dụng tài sản công được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 6 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017.

Nguyên tắc sử dụng cây trồng ven đường

Nguyên tắc sử dụng cây trồng ven đường

Quy định của pháp luật về hành vi thu hoạch cây trồng ở ven đường.

Theo điều 224 Bộ luật dân sự 2015, việc xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức được quy định như sau:

“Chủ sở hữu, người sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, kể từ thời điểm thu được hoa lợi, lợi tức đó.”

Như vậy, người dân là chủ sở hữu của cây trồng ven đường nên có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức của tài sản, cụ thể ở đây là cây trồng ven đường. Do đó hành vi thu hoạch cây trồng ở ven đường là được phép.

Thu hoạch cây ven đường

Thu hoạch cây ven đường

Tư vấn về quyền thu hoạch của cây trồng ven đường.

Việc thu hoạch cây trồng ở ven đường theo luật là được phép. Nếu quý bạn đọc có khó khăn, thắc mắc hoặc có nhu cầu cần được tư vấn pháp luật trong trường hợp này, vui lòng liên hệ qua hotline 1900.633.716 để được luật sư tư vấn chi tiết nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 5 (38 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716