Cách tính trợ cấp thôi việc cho giáo viên mới nhất năm 2024

Cách tính trợ cấp thôi việc cho giáo viên theo quy định mới nhất là cách tính mức tiền trợ cấp mà giáo viên có thể nhận được khi chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp. Theo thông tư hướng dẫn mới nhất sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin về điều kiện nhận trợ cấp thôi việc, cách tính trợ cấp thôi việc và các quyết định khác đối với trợ cấp. Bài viết cung cấp đến các bạn thông tin cần thiết trong bài viết dưới đây

Trợ cấp thôi việc cho giáo viên

Trợ cấp thôi việc cho giáo viên

Trợ cấp thôi việc là gì?

Trợ cấp thôi việc là khoản trợ cấp bắt buộc từ người sử dụng lao động chi trả cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương khi thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019

Điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc

Để người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc thì phải có thời gian làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên và hợp đồng lao động chấm dứt theo một trong các trường hợp quy định sau đây:

 • Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động
 • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
 • Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
 • Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Cơ sở pháp lý: Điều 46, Điều 34 Bộ luật Lao động 2019

Do đó, điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp phải đảm bảo với quy định về thời gian làm việc và thuộc các trường hợp hợp đồng chấm dứt lao động như trên.

Giáo viên được hưởng trợ cấp thôi việc khi nào.

Tại Điều 45 Luật Viên chức 2010 được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 41 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có quy định: “Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

Do đó, giáo viên được hưởng trợ cấp thôi việc khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Đơn vị nơi giáo viên công tác đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên;
 • Hết thời hạn hợp đồng làm việc nhưng người sử dụng lao động không đồng ý tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc;

Đối với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc các trường hợp như sau:

 • Trường hợp nếu giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì phải báo trước bằng văn bản cho người sử dụng lao động trước ít nhất 45 ngày; ít nhất là 03 ngày nếu trong trường hợp giáo viên bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục;
 • Trường hợp giáo viên làm việc theo hợp đồng làm việc có xác định thời hạn thì phải báo trước bằng văn bản cho đơn vị hiện đang công tác trong thời hạn ít nhất là 03 ngày nếu như bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, không được trả lương đầy đủ,…hoặc là thông báo trước ít nhất là 30 ngày khi bản thân hoặc là gia đình gặp khó khăn dẫn đến việc không thể tiếp tục làm việc theo hợp đồng làm việc được nữa.

Như vậy, để giáo viên được nhận trợ cấp phải thuộc các trường hợp và đủ điều kiện như trên.

Điều kiện hưởng trợ cấp của giáo viên

Điều kiện hưởng trợ cấp của giáo viên

Hướng dẫn cách tính trợ cấp thôi việc cho giáo viên

Để tính được trợ cấp thôi việc một cách nhanh chóng, dễ dàng và đúng quy định, mọi người cần phải hiểu được nội dung về thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc và công thức tính trợ cấp mới nhất.

Cách tính trợ cấp

Căn cứ Điều 58 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, trợ cấp thôi việc cho giáo viên được quy định như sau:

Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

 • Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);
 • Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng;
 • Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008;
 • Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể theo quy định tại Điều 50 Luật việc làm năm 2013 được quy định như sau:

 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 • Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
 • Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là cách tính trợ cấp của giáo viên dựa theo hai mốc thời gian là từ trước ngày 31/12/2008 và từ 01/01/2009 đến nay để tính theo quy định của pháp luật.

Thời gian chi trả

Người lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc theo Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Việc trả trợ cấp thôi việc cho người lao động có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày trong các trường hợp sau đây:

 • Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
 • Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;
 • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

Cơ sở pháp lý: Điều 48 Bộ luật Lao động 2019

Như vậy, người sử dụng lao động phải thanh toán tiền trợ cấp cho người lao động là giáo viên trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng và không được kéo dài quá 30 ngày trong các trường hợp đã nêu trên

Thời gian chi trả trợ cấp

Thời gian chi trả trợ cấp

Tư vấn về hưởng trợ cấp thôi việc

Nếu người lao động có nhu cầu tư vấn mức tiền trợ cấp sau khi nghỉ việc hoặc các nhu cầu khác liên quan đến quan hệ lao động thì Luật L24H xin cung cấp các dịch vụ như sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến trợ cấp thôi việc;
 • Tư vấn điều kiện để người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc;
 • Hỗ trợ người lao động tính các khoản trợ cấp thôi việc theo quy định mới nhất;
 • Hỗ trợ các thủ tục cần thiết để yêu cầu người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc;
 • Luật sư hỗ trợ soạn thảo các đơn từ và tham gia tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích cho khách hàng khi có tranh chấp tại Tòa án.

Như vậy, để giáo viên được hưởng trợ cấp thôi việc thì phải đáp ứng các điều kiện hợp pháp và cách tính trợ cấp thôi việc phải đúng theo quy định của pháp luật. Nếu bạn đọc có nhu cầu cần tư vấn luật lao động, quan hệ lao động vui lòng liên hệ với Luật L24H qua số hotline: 1900.633.716 để được luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.8 (14 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716