Cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu nếu có tổn thất xảy ra như thế nào là vấn đề mà nhiều người vướng mắc. Các công ty lựa chọn mua bảo hiểm hàng hóa để bảo vệ hàng hóa của mình trong quá trình vận chuyển. Loại bảo hiểm này hỗ trợ thanh toán các hóa đơn nếu có tai nạn xảy ra với hàng hóa của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến độc giả cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa.

Cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Cách tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thì nguyên tắc bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được thực hiện như sau: số tiền bồi thường mà người được bảo hiểm nhận được không vượt quá thiệt hại thực tế trong sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

Theo đó, bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ thực hiện bồi thường tương ứng với thiệt hại thực tế trong sự kiện bảo hiểm. trong trường hợp các bên có thỏa thuận khác thì tôn trọng thỏa thuận này.

Phương thức tính số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo nguyên tắc của các công ty bảo hiểm, số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được tính như sau:

Số tiền bảo hiểm bồi thường hàng hóa xuất nhập khẩu = tổng giá trị hàng hoá nguyên vẹn ban đầu – (trừ) tổng giá trị hàng hoá sau khi bị tổn thất.

Nếu số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu còn nguyên vẹn ban đầu thì tổn thất sẽ được tính theo công thức trên và được bồi thường theo tỷ lệ phù hợp giữa số tiền bảo hiểm so với giá trị bảo hiểm.

Như vậy, số tiền bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được tính theo phương thức nêu trên.

Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Hồ sơ chuẩn bị

Căn cứ theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, khi khởi kiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, người khởi kiện cần chuẩn bị hồ sơ khởi kiện gồm những loại giấy tờ như sau:

 • Đơn khởi kiện theo Mẫu số 23 -DS ban hành kèm Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày ngày 13/01/2017)
 • Bản sao y CCCD hoặc hộ chiếu
 • Các tài liệu khác liên quan như: hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, vận đơn đường biển…

>> Tải mẫu:  Mẫu 23 – DS đơn khởi kiện

Khởi kiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Khởi kiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Quy trình giải quyết

Người khởi kiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo trình tự, thủ tục được quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, cụ thể như sau:

Bước 1:Nộp đơn khởi kiện

Người khởi kiện có thể nộp hồ sơ khởi kiện bằng một trong các phương thức theo quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.

Bước 2: Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện

Căn cứ khoản 1 và khoản 3 Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Tòa án tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện như sau:

Thứ nhất, Tòa án tiếp nhận đơn

 • Nếu nộp trực tiếp, Tòa án cấp ngay giấy xác nhận đơn cho người khởi kiện
 • Nếu nộp theo đường dịch vụ bưu chính, Tòa án gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn
 • Nếu nộp bằng phương thức gửi trực tuyến, Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.

Thứ hai, Tòa án xử lý đơn

Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện và ra một trong các quyết định sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bước 3: Thụ lý vụ án

Căn cứ Điều 195 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về thụ lý vụ án, cụ thể :

 • Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
 • Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

Bước 4: Chuẩn bị xét xử

Theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

 • Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này;
 • Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
 • Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;
 • Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
 • Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này;
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật này.

Bước 5: Mở phiên toà xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng theo quy định tại khoản 4 Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Bước 6: Ra bản án hoặc quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự về việc giải quyết toàn bộ nội dung vụ án

Hội đồng xét xử ban hành bản án hoặc quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên về giải quyết tiền bảo hiểm xã hội cho người được hưởng thai sản.

Bước 7: Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm nếu có kháng cáo, kháng nghị

Theo quy định của Điều 270 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.

 • Thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án
 • Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
 • Đối với trường hợp đương sự đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

Như vậy quy trình giải quyết thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu được tiến hành theo các bước nêu trên.

>> Xem thêm: Trình tự, Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự

Luật sư tư vấn cách tính phí bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Luật L24H cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về cách tính phí bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu sau đây:

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về những tổn thất mà hàng hóa xuất nhập khẩu được bồi thường bảo hiểm
 • Tư vấn nguyên tắc bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định
 • Tư vấn cách tính phí bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu khi có tổn thất xảy ra
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong quá trình xét xử tại tòa án
 • Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, hòa giải tranh chấp liên quan tranh chấp về đòi bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Tư vấn cách tính phí bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Tư vấn cách tính phí bồi thường bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa rất cần thiết đối với những chủ thể thường xuyên tham gia hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Bảo hiểm hàng hóa đảm bảo đối tượng trong hợp đồng được bồi thường chi phí khi phát sinh rủi ro, đồng thời bảo vệ tối đa hàng hóa trong quá trình vận chuyển trong phạm vi bảo hiểm. Nếu quý khách còn điều vướng mắc cần luật sư dân sự tư vấn giải đáp chi tiết hơn, vui lòng liên hệ hotline 1900.633.716 của Luật L24H để được Luật sư hỗ trợ kịp thời.

Scores: 4.8 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716