Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể, mồ mả

Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể, mồ mả là việc bù đắp tinh thần khi có hành vi can thiệp, làm tổn hại thi thể, mồ mả của người đã khuất. Điều này không chỉ trái  đạo đức, tín ngưỡng, tôn giáo mà còn vi phạm quy định pháp luật. Vậy để biết thêm mức bồi thường là bao nhiêu tiền và thủ tục yêu cầu bồi thường ra sao, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể, mồ mả

Bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể, mồ mả

Quy định về bồi thường do xâm phạm thi thể, mồ mả

Khi cá nhân, pháp nhân có hành vi xâm phạm đến thi thể, mồ mả của người khác thì có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 606, khoản 1 Điều 607 Bộ luật dân sự 2015:

 • Cá nhân, pháp nhân xâm phạm đến thi thể, mồ mả của người khác phải bồi thường thiệt hại.
 • Thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự 2015 thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

 • Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
 1. Một là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 2. Hai là chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa;
 3. Ba là vì động cơ đê hèn;
 4. Bốn là chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.

Mức bồi thường đối với tội xâm phạm thi thể, mồ mả

Cá nhân, pháp nhân xâm phạm tới thi thể, mồ mả người khác ngoài bị truy cứu trách nhiệm hình sự còn phải bồi thường chi phí đề khắc phục thiệt hại, mức bồi thường như sau:

 • Về hành vi xâm phạm thi thể, theo khoản 2, 3 Điều 606 Bộ luật dân sự 2015 quy định mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 242023/NĐ-CP).
 • Về hành vi xâm phạm thi thể, theo khoản 2, 3 Điều 607 Bộ luật dân sự 2015 quy định mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa đối với mỗi thi thể bị xâm phạm không quá ba mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 242023/NĐ-CP)).

Như vậy, tùy trường hợp mà mức bồi thường có thể do các bên thỏa thuận hoặc do Nhà nước quy định.

Quy định về mức bồi thường tổn thất tinh thần

Quy định về mức bồi thường tổn thất tinh thần

Thủ tục yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể, mồ mả

Thẩm quyền giải quyết

Xét thấy bồi thường thiệt hại khi thi thể, mồ mả bị xâm hại là việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, theo đó, bên vi phạm có hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật ( xâm phạm đến thi thể, mồ mả) mà giữa hai bên không tồn tại bất cứ một hợp đồng nào, là loại trách nhiệm dân sự phát sinh bên ngoài.

Do đó, Tòa án là nơi có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường cụ thể như sau:

 • Về thẩm quyền Tòa án theo cấp: Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015).
 • Về thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ: Tòa án nơi người gây thiệt hại cư trú (khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015) hoặc Tòa án nơi nơi người bị thiệt hại cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết (điểm d khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015) ;

Theo đó, Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn – người gây ra hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả hoặc Tòa án nơi nơi người bị thiệt hại cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hồ sơ chuẩn bị

Căn cứ khoản 4 và khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 , để thực hiện yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần do xâm phạm thi thể, mồ mả, người khởi kiện cần chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau:

Thứ nhất, đơn khởi kiện.

Đơn khởi kiện cần có đầy đủ các thông tin sau:

 • Thời gian, địa điểm làm đơn khởi kiện
 • Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú
 • Thông tin người khởi kiện/người bị kiện/người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng (nếu có): Ghi họ, tên, năm sinh, địa chỉ, CMND/CCCD (ngày cấp, nơi cấp), điện thoại liên lạc;
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề: Gồm nội dung khởi kiện và yêu cầu khởi kiện (nêu rõ, cụ thể từng vấn đề)
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện: Ghi rõ tên chứng cứ, số lượng

Thứ hai, các giấy tờ pháp lý của người khởi kiện và chứng minh hành vi vi phạm của người bị khởi kiện:

 • Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD; Sổ hộ khẩu,…bản sao chứng thực)
 • Các giấy tờ chứng minh thiệt hại ( giấy ra viện, biên bản giám định sức khỏe, giấy trị liệu, đơn thuốc,…)
 • Các giấy tờ chứng minh lối của người gây thiệt hại ( biên bản xác minh tai nạn,…)
 • Chứng cứ chứng minh thu nhập thực tế của người bị thiệt hại giảm sút hoặc mất do di chứng của tai nạn mang lại
 • Chứng cứ chứng minh phần thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị hoặc trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động.
 • Các tài liệu khác có liên quan;

Để tránh trường hợp phải bổ sung hồ sơ khởi kiện hoặc đơn khởi kiện không được thụ lý, giải quyết, người tố cáo cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu kể trên.

Trình tự thực hiện

Khi bị xâm phạm về thi thể, mồ mả thì có thể nộp đơn khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Thủ tục cụ thể như sau:

Bước 1: Làm đơn khởi kiện dựa theo danh mục hồ sơ chuẩn bị nêu trên.

Bước 2: Nộp đơn khởi kiện tại Tòa án

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Bước 3: Tòa án thụ lý vụ án

 • Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Tòa án thụ lý vụ án kể từ khi nhận được biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

Cơ sở pháp lý: khoản 1, 4 Điều 189, khoản 1 Điều 190, Điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Tư vấn bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả

Nếu sử dụng dịch vụ tư vấn về bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể, mồ mả, Luật L24H sẽ tư vấn cho bạn những điều sau:

 • Tham gia thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại để bảo vệ quyền lợi khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề liên quan tới khởi kiện như là hồ sơ, trình tự, thủ tục và các vấn đề pháp lý khác liên quan;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự do tổn thất về tinh thần và các đơn từ tố tụng liên quan;
 • Đại diện khách hàng nộp đơn khởi kiện giải quyết bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần và tham gia tố tụng để yêu cầu bồi thường thiệt hại đúng luật;
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Khách hàng trước cơ quan tiến hành tố tụng.

Tư vấn chuyên sâu về bồi thường tổn thất tinh thần

Tư vấn chuyên sâu về bồi thường tổn thất tinh thần

Hiện nay, xuất hiện nhiều hành vi xâm phạm đến thi thể, mồ mả của những người đã khuất.  Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình được toàn vẹn, cần phải nắm rõ các quy định pháp luật liên quan. Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi về bồi thường thiệt hại hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn dân sự về bồi thường vui lòng liên hệ hotline 1900633716 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Scores: 4.5 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716