Bố mẹ có quyền để lại tài sản cho con trai nhiều hơn con gái không?

Bố mẹ có quyền để lại tài sản cho con trai nhiều hơn con gái không? đang là một câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Vì việc chia và hưởng thừa kế của con trai nhiều hơn con gái là một việc không còn xa lạ gì đối với chúng ta. Vậy, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc bố mẹ để lại tài sản cho con trai nhiều hơn con gái. Bài viết dưới đây tôi sẽ giải đáp vấn đề này, mời Quý độc giả cùng tham khảo qua.

Bố mẹ có quyền để lại tài sản cho con trai nhiều hơn con gái không?

Bố mẹ có quyền để lại tài sản cho con trai nhiều hơn con gái không?

Quy định pháp luật về thừa kế

Thừa kế là việc chuyển dịch di sản của người đã chết cho người còn sống. Theo quy định tại Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015 thì di sản thừa kế bao gồm:

 • Tài sản riêng của người chết;
 • Phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác;
 • Quyền sử dụng đất là di sản thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự và đất đai.

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết và thừa kế được chia thành thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Thừa kế theo di chúc

Việc thừa kế theo di chúc được quy định tại Chương XXII Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, di chúc là sự tự nguyện, thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người có di sản có toàn quyền định đoạt tài sản của mình cho người khác. Điều này có nghĩa là bố mẹ được quyền phân chia di sản của mình cho con với tỷ lệ di sản được hưởng nhiều hay ít là do bố mẹ quyết định. Con được hưởng di sản từ bố mẹ theo nội dung di chúc, trừ các trường hợp thuộc Điều 644 BLDS 2015.

Bên cạnh đó, di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản trong trường hợp tính mạng của người đó bị cái chết đe dọa (hấp hối) thì có thể di chúc miệng. Di chúc bằng văn bản có thể công chứng, chứng thực hoặc không; nhưng người lập di chúc phải minh mẫn, không bị đe dọa và nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật.

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015:

 • Không có di chúc.
 • Di chúc không hợp pháp.
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Và theo khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 hàng thừa kế được quy định theo thứ tự như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Trong thừa kế theo pháp luật, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau; những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước.

Như vậy, pháp luật không quy định con trai hay con gái được hưởng thừa kế như thế nào mà mỗi người thuộc diện được thừa kế, không phân biệt là nam hay nữ đều có quyền hưởng một phần di sản thừa kế ngang bằng với những người thừa kế khác.

Quyền của người để lại tài sản

Căn cứ theo Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các quyền của người lập di chúc như sau

 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản

Như vậy một người có đủ minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép thì có quyền lập di chúc định đoạt tài sản của mình. Từ những cơ sở pháp lý trên, có thể thấy, cha mẹ hoàn toàn có quyền lập di chúc để lại tại sản cho bất kỳ đứa con nào và số lượng tài sản cho mỗi người là bao nhiêu. Cha mẹ có thể dựa trên mức độ hiếu thảo, công sức nuôi dưỡng của con cái mà chia di sản thành các phần không bằng nhau.

>>> Xem thêm: Con gái đi lấy chồng có được chia đất không?

Bố mẹ để lại tài sản cho con trai nhiều hơn con gái xử lý thế nào?

Di chúc hợp pháp

Theo quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
 • Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 • Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện về di chúc hợp pháp được quy định tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Mẫu di chúc hợp pháp

Mẫu di chúc hợp pháp

Di chúc không hợp pháp

Theo cách hiểu thông thường, di chúc không hợp pháp có thể được hiểu sơ khai nhất là di chúc được cá nhân lập ra để phân chia di sản thừa kế sau khi cá nhân này chết, nhưng bản di chúc này không đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để trở thành một bản di chúc hợp pháp theo quy định của bộ luật dân sự 2015.

Di chúc được xác định là không hợp pháp khi:

 • Người lập di chúc không còn sự minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; bản di chúc được lập ra khi người lập di chúc bị lừa dối, đe dọa và cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc vi phạm các điều cấm của luật hoặc bản di chúc này có nội dung trái với đạo đức xã hội; hình thức di chúc trái quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, một trong những nguyên tắc của thừa kế là quyền bình đẳng về thừa kế của cá nhân được quy định tại Điều 610 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật”.

Theo nguyên tắc này, cá nhân có quyền bình đẳng trong việc nhận di sản của người chết để lại. Không phân biệt nam, nữ; tuổi; tình trạng sức khỏe; …

Luật sư tư vấn lập di chúc thừa kế để lại tài sản

Luật sư hỗ trợ tư vấn soạn thảo, lập di chúc

Luật sư hỗ trợ tư vấn soạn thảo, lập di chúc

 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, lập di chúc tại nhà đúng với quy định của pháp luật;
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế;
 • Tư vấn về thời hiệu thừa kế;
 • Hỗ trợ các thủ tục theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật khi khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện khiếu nại, khởi kiện để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

>>> Xem thêm: Dịch vụ soạn thảo văn bản phân chia di sản thừa kế

Như đã phân tích trên thì việc cha mẹ có để lại di chúc thì có thể sắp xếp chia di chúc cho con gái nhiều hơn hoặc ít hơn cho với con trai và ngược lại. Vì khi chia di sản cho con cha mẹ dựa vào các yếu tố hiếu thảo, công sức nuôi dưỡng của con cái mà chia di sản thành các phần không bằng nhau. Còn trong trường hợp cha mẹ không để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo pháp luật và việc để lại di sản này không biệt con trai hay con gái mà nếu cùng thuộc một hàng thừa kế thì sẽ được hưởng phần di sản ngang nhau.

Bài viết trên đã phần nào giúp cho Quý độc giả hiểu hơn về câu hỏi việc Bố mẹ có quyền để lại tài sản cho con trai nhiều hơn con gái không. Tuy nhiên khi gặp bất kì khó khăn nào thì việc tìm kiếm sự giúp đỡ của LUẬT SƯ TƯ VẤN THỪA KẾ là điều vô cùng cần thiết. Để được đội ngũ luật sư chuyên môn Luật Thừa kế dày dặn kinh nghiệm hỗ trợ giải đáp thắc mắc, Quý độc giả đọc vui lòng liên hệ Luật L24H qua số Hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ kịp thời.

>>> Xem thêm: Chia tài sản thừa kế có người không đồng ý

Scores: 4.8 (37 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716