Hướng xử lý khi bị đối thủ “nói xấu” để cạnh tranh không lành mạnh

Hiện nay, hướng xử lý khi bị đối thủ “nói xấu” để cạnh tranh là một chủ đề mà các doanh nghiệp muốn tìm hiểu và quan tâm khi mà nhiều doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh gay gắt với nhau. Doanh nghiệp cần nắm bắt kỹ để có chiến lược xử lý đối thủ đúng theo quy định của pháp luật. Vậy nên, hướng xử lý khi bị đối thủ “nói xấu” để cạnh tranh sẽ được tôi làm rõ. Mời bạn đọc theo dõi bài viết này.

 Đối thủ “nói xấu” để cạnh tranh

 Đối thủ “nói xấu” để cạnh tranh

Hành vi “nói xấu” để cạnh tranh có vi phạm pháp luật không?

Trong mỗi doanh nghiệp đều có hướng đi và hướng phát triển khác nhau.Cạnh tranh là động lực thúc đẩy nền kinh tế, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều vai trò tích cực khác đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia nhằm lôi kéo về doanh nghiệp của mình nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã lợi dụng khái niệm này để cạnh tranh một cách không lành mạnh.

Căn cứ theo khoản 6, Điều 3. Luật cạnh tranh 2018 quy định:

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác

Căn cứ theo Điều 45. Luật cạnh tranh 2018 quy định về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh mà bị pháp luật cấm như sau:

Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây:

 • Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó;
 • Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.

Ép buộc khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe dọa hoặc cưỡng ép để buộc họ không giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp đó.

Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp đó.

Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây:

 • Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác;
 • So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung.

Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó.

Hành vi gièm pha, “nói xấu”, đưa các thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng trực tiếp hoặc gián tiếp, thông tin không chính xác gây ảnh hưởng hoặc có thể gây thiệt hại đến sự uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp thì bị vi phạm pháp luật, đó chính là là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Cơ sở pháp lý Điều 3, Điều 45 Luật cạnh tranh 2018

Chế tài xử phạt hành vi nói xấu doanh nghiệp khác

Căn cứ theo Điều 18, Nghị định số 75/2019/Nghị định-chính phủ về xử lý vi phạm theo hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác:

 • Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách gián tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.
 • Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa thông tin không trung thực về doanh nghiệp gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.
 • Phạt tiền gấp hai lần mức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với hành vi vi phạm tại khoản 1, khoản 2 Điều này trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Hình thức xử phạt bổ sung:

 • Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh;
 • Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Chế tài xử lý vi phạm

Chế tài xử lý vi phạm

Do đó, hành vi “nói xấu”, gièm pha làm sai lệch suy nghĩ của doanh nghiệp là những hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Gây mất uy tín, danh dự, nhân phẩm và thiệt hại về quyền và lợi ích của doanh nghiệp có thể phạt tiền từ  50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng theo  NĐ 71/2014/NĐ – CP.

Cơ sở pháp lý: Điều 18, Nghị định 75/2019/NĐ – CP

Trình tự thủ tục cần làm khi bị đối “thủ nói” xấu để cạnh tranh

Thẩm quyền giải quyết

Hành vi “nói xấu” để cạnh tranh thuộc nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cám, cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính. Do đó, thẩm quyền giải quyết thuộc về       Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia có thẩm quyền

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 111 của Luật này;
 • Áp dụng biện pháp quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 và điểm đ, điểm e khoản 4 Điều 110 của Luật này;

Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 110 của Luật này.

Các hành vi quy định tại khoản 7 Điều 45 của Luật này được xử lý theo quy định của pháp luật khác có liên quan.

Cơ sở pháp lý: Điều 45, Điều 113 Luật cạnh tranh 2018

Hồ sơ

Hồ sơ khiếu nại yêu cầu giải quyết về việc khiếu nại vụ việc cạnh tranh bao gồm

 • Đơn khiếu nại theo mẫu do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành;
 • Chứng cứ để chứng minh các nội dung khiếu nại có căn cứ và hợp pháp;
 • Các thông tin, chứng cứ liên quan khác mà bên khiếu nại cho rằng cần thiết để giải quyết vụ việc.

Cơ sở pháp lý: Điều 77 Luật cạnh tranh 2018

Quy trình thủ tục

Trình tự, thủ tục điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định theo Mục 4. Luật cạnh tranh 2018 như sau:

 • Cung cấp thông tin về hành vi vi phạm
 • Tiếp nhận, xác minh và đánh giá thông tin về hành vi vi phạm
 • Khiếu nại vụ việc cạnh tranh
 • Tiếp nhận, xem xét hồ sơ khiếu nại
 • Quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh

Cơ sở pháp lý: Mục 4 Luật cạnh tranh 2018

Tư vấn khi bị đối thủ chơi xấu để cạnh tranh

tư vấn khi bị đối thủ chơi xấu để cạnh tranh

tư vấn khi bị đối thủ chơi xấu để cạnh tranh

 • Tư vấn đúng quy định pháp luật về việc cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp.
 • Tư vấn thực hiện các hồ sơ, trình tự thủ tục để điều tra và xử lý các hành vi vi phạm vụ việc cạnh tranh.
 • Luật sư sẽ trực tiếp đại diện cho các đương sự tham gia vào hoạt động tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
 • Tư vấn, giải đáp những thắc mắc các vấn đề pháp lý về cạnh tranh

Qua bài viết trên, các bạn có thể hiểu rằng hành vi “nói xấu” để cạnh tranh là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt chế tài theo quy định của pháp luật. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn, có thể liên hệ qua Luật sư chuyên tư vấn luật doanh nghiệp của Luật L24H qua số hotline: 1900.633.716 để được giải đáp.

Scores: 4.9 (48 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716